มาถึงวันสุดท้าย (11 สิงหาคม) ของการศึกษาดูงานของทีมงานของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ  เริ่มภาคเช้า ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มเติมโดยคุณสายัณห์  ปิกวงค์ ซึ่งในวันที่แรกไม่ได้อยู่ ลป.ประสบการณ์  ประเด็นที่ได้เพิ่มเติมก็คือในส่วนของเอกสารที่เก็บไว้ต้องแต่เริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการทำงานเมื่อปลายปี 2542 เป็นต้นมา

 


กำลังนำเสนอแฟ้มสะสมงาน

 

          หลังจากนั้นก็เป็นการเปิดบล็อกของทีมงานที่มาศึกษาดูงาน  โดยใช้เนื้อหาของการศึกษาดูงานเมื่อวานที่กลับไปทำเป็นการบ้านมาลงบันทึกแรก    วันนี้เปิดได้ 2 บล็อก คือบล็อกของ ผอ.สุรัตน์  สงวนทรัพย์ และคุณอาณัติ  หุ่นเหลา เพราะมี Lan เพียงสายเดียว แต่ทุกคนก็ได้เห็นขั้นตอนของการเปิดบล็อกไปพร้อมๆ กัน  ก็คงเป็นหน้าที่ของคุณอาณัติที่จะต้องกลับไปขยายผลให้แก่ทีมงานที่กองฯ ต่อไป


คุณอาณัติ มือเขียนบล็อกคนแรกของทีมงานฯ

 

          ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการให้ทุกๆ ท่านที่ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ร่วมสรุป KM จากการมาเรียนรู้ครั้งนี้ และพันธะสัญญาที่ทุกคนจะต้องกลับไปทำการขับเคลื่อนขบานการKMในงานของตนลงบล็อก "สัญญาจากใจ"โดยส่วนใหญ่ลงละเอียดด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเรียนรู้การบันทึกบล็อกภายในเวลาอันจำกัด

ทุกคนต้องลงสัญญาจากใจเพื่อเป็นพันธะสัญญาของตนเอง

          เชิญอ่านสัญญาจากใจของพวกเรา

          มาถึงช่วงสุดท้ายของกระบวนการ  ทีมเยือนและเจ้าภาพ ต่างก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาแนวทางในการนำกระบวนการการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรกรมส่งเสริมการเกษตรให้สามารถปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือเกษตรกรของพวกเราได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกกันต่อไป ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต


บรรยากาศการแลกเปลี่ยน

 

          สุดท้ายเป็นการถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ทุกคนมีความสุขครับ สังเกตได้จากรอยยิ้มของทุกๆ คนครับ


ภาพถ่ายร่วมกันหน้า สนง.เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนเดินทางกลับกรมส่งเสริมการเกษตร

 

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วียุทธ  สมป่าสัก