HA001 การบูรณาการคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมงาน HACC_KKU ติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 7th HA Forum

แลก เปลี่ยน เรียน รู้ สู่โรงพยาบาลคุณภาพ

 เช้าวันนี้ทีมงาน HACC_KKU ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการภูมิภาค 7Th HA Forum ถือเป็นการ "ปรับความรู้ด้านคุณภาพให้กับผู้ลงทะเบียน ๑๐๐ ท่านแรก"

ภาพที่ ๑ รองผู้อำนวยการศูนย์ HACC_KKU ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูล กำลังเล่าเรื่อง บันไดสามขั้นสู่โรงพยาบาลคุณภาพ

ภาพที่ ๒ เป้าหมาย ๑๐๐ ท่าน มาเข้าฟังถึง ๑๕๒ ท่าน งานนี้เล่นเอาผู้จัดเหงื่อตก เพราะเกินงบที่ตั้งไว้ครับ

ภาพที่ ๓ บันไดขั้นที่ ๑ คือ เรื่องอุบัติการณ์ และ การจัดการความเสี่ยง ตัวอย่างภาพ ความเสี่ยงจากฝกตกหนัก น้ำนองบริเวณอาคารต่างๆ หน้าห้องน้ำ และ บริเวณอุปกรณ์

ภาพที่ ๔ สายไฟฟ้า และ น้ำฝน น่าสะพรึงกลัวครับ

ภาพที่ ๕ กระจกหายไปไหน เสี่ยงต่อลมแรงๆหน้าฝนจะหล่นไปโดนผู้ที่สัญจรไปมาได้ครับ

ภาพที่ ๖ กิจกรรม การแลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในกลุ่มที่เข้าร่วม ประเด็นที่นำเสนอ คือ "เรื่องผู้ป่วยตกเตียง" ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในโรงพยาบาลครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
คนสนใจเยอะขนาดนี้ ต่อไปคงต้องมีค่าลงทะเบียนแล้วล่ะ
เขียนเมื่อ 

 Doctor เรียนท่านใบบุญ

 รับทราบครับ ปกติมีค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาท งานนี้ตั้งใจให้เป็นการตอบแทน เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาสู่แผ่นดินแม่ร่วม ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามเช้าคะ...อ.หมอ JJ

แวะมาทักทาย...และแอบชมความเป็นไปของคน มข.คะ

....

กะปุ๋ม