แลก เปลี่ยน เรียน รู้ สู่โรงพยาบาลคุณภาพ

 เช้าวันนี้ทีมงาน HACC_KKU ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการภูมิภาค 7Th HA Forum ถือเป็นการ "ปรับความรู้ด้านคุณภาพให้กับผู้ลงทะเบียน ๑๐๐ ท่านแรก"

ภาพที่ ๑ รองผู้อำนวยการศูนย์ HACC_KKU ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูล กำลังเล่าเรื่อง บันไดสามขั้นสู่โรงพยาบาลคุณภาพ

ภาพที่ ๒ เป้าหมาย ๑๐๐ ท่าน มาเข้าฟังถึง ๑๕๒ ท่าน งานนี้เล่นเอาผู้จัดเหงื่อตก เพราะเกินงบที่ตั้งไว้ครับ

ภาพที่ ๓ บันไดขั้นที่ ๑ คือ เรื่องอุบัติการณ์ และ การจัดการความเสี่ยง ตัวอย่างภาพ ความเสี่ยงจากฝกตกหนัก น้ำนองบริเวณอาคารต่างๆ หน้าห้องน้ำ และ บริเวณอุปกรณ์

ภาพที่ ๔ สายไฟฟ้า และ น้ำฝน น่าสะพรึงกลัวครับ

ภาพที่ ๕ กระจกหายไปไหน เสี่ยงต่อลมแรงๆหน้าฝนจะหล่นไปโดนผู้ที่สัญจรไปมาได้ครับ

ภาพที่ ๖ กิจกรรม การแลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในกลุ่มที่เข้าร่วม ประเด็นที่นำเสนอ คือ "เรื่องผู้ป่วยตกเตียง" ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในโรงพยาบาลครับ

JJ