เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 เวลา 9.00 น.ทีม KM กรมฯได้จัดเวทีลปรร.กันโดยมีผอ.มนตรี วงศ์รักษ์พานิช ประธานทีมKMกรมฯดำเนินการ ลปรร. 

     เนื้อหาสาระของการลปรร.มีหลายเรื่องได้แก่

     1.การเสริมสร้างทักษะการจดบันทึกแก่คุณลิขิต  จะจัดวันที่ 21-22  สิงหาคม 2549 ที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าสัมมนาจาก 18 จังหวัดนำร่องและกอง/สำนักในส่วนกลาง  รวม 40 คน ขณะนี้มีผู้สนใจขอเข้าร่วมเพิ่มเติมเป็น 60 คนแล้วส่วนที่เกินยินดีจะออกค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะได้หารือกลุ่มเล็กเพื่อเตรียมการเรื่องเนื้อหา การประสานงานกับวิทยากร(มสธ) ฯลฯ  ต่อไป 

     งานนี้ทีม KM  หวังผลว่าเมื่อกลับไปแล้วผู้เข้าสัมมนาจะต้องเปิดและเขียนบล็อกของตนเองและหน่วยงาน และทำหน้าที่เป็นตัวคูณเพื่อพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การเปิดบล็อกได้วิทยากรคนเก่งของเราคุณวีรยุทธ์ สมป่าสัก เป็นผู้ถ่ายทอด

     และ ศูนย์สารสนเทศเอื้อเฟื้อห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินทราเน็ตของกรมฯอีกด้วย ท่านผู้ใดไม่ได้เข้าสัมมนาสามารถติดตามได้นะคะ

     2.การจัดเวที ลปรร.กอง/สำนักครั้งที่ 2 ตามที่กรมฯมีนโยบายว่าให้กอง/สำนักดำเนินการจัดทำ KM โดยยึดพันธกิจหลักของตนเอง ทีมKMกรมฯได้จัดเวทีการลปรร.ไปแล้ว 1 ครั้งทำให้เกิดความกระตือรือร้นในหน่วยงานต่าง ๆ มาก จึงให้มีกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องจะจัดในวันที่ 5 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมกรมฯชั้น 5

     3.งานมหกรรม KM ราชการไทยก้าวไกลสู่ LO   เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2549 มีทีม กรมฯ 3 ท่านนำเสนอภาพการจัดการความรู้ คือคุณสำราญ สาราบรรณ์ คุณธัญชนก เหล่าโนนคร้อ และคุณจำลอง พุฒซ้อน โดยมีการจัดนิทรรศการ ผู้ให้การตอบคำถามที่นิทรรศการคือคุณพิชฎา อารยานุรักษ์และคุณอรวรรณ คงอภิรักษ์ ซึ่งทำงานเหนื่อยเพราะมีผู้สนใจสอบถามกันมาก

     จากงานนี้มีผู้สนใจติดต่อวิทยากรหลายหน่วยงานเช่น

     สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มาพบคุณสำราญและคุณอุษา(คุณอ้อย) จบการพูดคุยบอกว่าอ่านตำรามามาก มีข้อกังวลสงสัยมากมาย แต่ฟังทั้งสองท่านพูดแล้วเข้าใจขึ้นมาก ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่เล่าให้ฟัง งานนี้คุณอ้อยได้รับคำชมว่าพูดเก่งม๊าก ๆ ดิฉันเห็นด้วยคะ ยิ่งไปเจอกับคุณพัชรินทร์จากศูนย์สารสนเทศแล้วไม่รู้ใครจะฟังใครเก่งทั้งคู่ ทั้งทำงานและทั้งพูดเก่ง และได้โทรศัพท์มาหาดิฉันด้วยว่าขอรายชื่อและโทรศัพท์จังหวัดนำร่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคได้ติดต่อประสานกันโดยตรง

     นอกจากนี้ยังมีทีมจ.อุบลราชธานี(ผู้ว่าCEO)ก็โทรศัพท์มาขอทั้ง 3 ท่านไปเป็นวิทยากรให้ด้วย

     ที่บู้ทนิทรรศการมีเอกชนติดใจคุณจำลอง แอบได้ยินแว่ว ๆ ว่าจะขอไปเยี่ยมที่ จ.พระนครศรีอยุธยาด้วยคะ

     คุณสำราญก็เช่นเดียวกันได้รับการทาบทามจากจ.สิงห์บุรีไปบรรยายอีกครั้งจากที่เคยไปแล้วประมาณ3-4 ครั้ง งานนี้ไม่รู้ใครติดใจใคร

     น่าดีใจแทนวิทยากรเหล่านี้นะคะที่มีคนไว้วางใจให้ไปช่วย

     4.วีดีทัศน์การจัดการความรู้ขของกรมส่งเสริมการเกษตร  เนื่องจากกรมฯไม่มีงบประมาณในการจ้างผลิต ทีมย่อยประชาสัมพันธ์โดยคุณพิชฎาได้หารือว่าให้ทีมKMช่วยดูบทและจะผลิตเองโดยจะใช้ฉายในวันที่ 12 กันยายน2549 ในการจัดตลาดนัดความรู้

    และเรื่องสุดท้ายที่หารือกันก็มีเรื่องตลาดนัดความรู้ วันที่ 12-13 กันยายน 2549 ณโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร จะบันทึกเล่าต่อไปคะ

     วันนี้เราได้น้องใหม่ 1 คน มาช่วยทีมโดยผอ.อรสา ดิสถาพร เป็นทีม KM ได้ให้คุณสุกัญญา ตู้แก้ว เข้ามาเรียนรู้เพิ่มอีก ขอบคุณผอ.อรสา ไว้ด้วยนะคะ