ละอองความรู้ 27 : วัฏฏะของความรู้ไทยในอีกมิติ

  ติดต่อ

วัฏฏะของความรู้ไทยในฝัน


ปัญญา (PANNA) นำไปสู่มิติของพลังอำนาจ (Power)  แห่งความรู้ (Knowledge)

 ความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานอำนาจทางปัญญา


ใช้ปัญญาเป็นตัวนำไปสู่พลังและอำนาจแห่งความรู้

ปัญญาจะเป็นสิ่งกำหนดให้คนไทยแสวงหาความรู้ชนิดใหม่ที่จะมาส่งเสริมอำนาจทางปัญญาให้เพิ่มยิ่งขึ้น "ให้เพียงพอที่จะเอาชนะกิเลสได้"

เมื่อแรกเริ่มความรู้อาจจะเกิดขึ้นโดยอิสระ แต่เมื่อความรู้ถูกใช้ไปอยู่ในโครงสร้างของอำนาจที่ดีงาม ถูกต้อง  ปัญญาและอำนาจก็จะกลับมากำหนดว่า “ควรแสวงหาความรู้ชนิดใด” 

ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างและพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิชชาลัยที่สมบูรณ์

ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การศึกษา การวิจัยและการจัดการความรู้ เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ถูกต้องและถูกทางเข้าสู่จุดสมดุลหรือจุดที่ดีที่สุดของสังคม (Optimization)

ทำให้ความรู้นั้นตกอยู่ในวงจรโครงสร้างของอำนาจทางปัญญาที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สังคมฟื้นตัวและกลับมาพัฒนาและอยู่ได้อย่างยั่งยืน.....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทย

หมายเลขบันทึก: 44787, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:30:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#วัฏฏะความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)