คลังหาช่องโอนเงินส่ง อปท. แสนล้าน

คลังหาช่องโอนเงินส่ง อปท. แสนล้าน
นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาแนวทางการโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ได้ร้อยละ 35 เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณในส่วนที่ขาดอีกประมาณ 139,000 ล้านบาท   ที่ต้องโอนให้ อปท. ตามกฎหมายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งสำนักงบประมาณได้เสนอให้จัดสรรเงินในส่วนที่ขาดจากวงเงินงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล เช่น งบการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (เอสเอ็มแอล) ที่กำหนดเงินงบประมาณไว้ประมาณ 19,000 ล้านบาท  รวมถึงการจัดสรรเงินจากส่วนราชการที่ต้องมีการกระจายอำนาจไปยัง อปท. ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนหน้านี้ ตามกรอบวงเงินงบประมาณปี 2550 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 ได้จัดเตรียมวงเงินงบประมาณไว้เพียงร้อยละ 26 เท่านั้น ซึ่งยังขาดอยู่อีกประมาณร้อยละ 9 ซึ่งคณะทำงานต้องไปพิจารณาในรายละเอียดว่าจะจัดสรรเงินแต่ละส่วนอย่างไร โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นพิจารณาต่อไป สำหรับการจัดสรรเงินจากส่วนราชการที่ต้องโอนไปอยู่ อปท. อยู่แล้วนั้น ต้องพิจารณาทั้งหน่วยงานที่โอนไปแล้วหรือหน่วยงานที่โอนไปแล้วแต่ยังไปไม่หมด หรือหน่วยงานที่มีนโยบายที่ต้องโอนไปแต่ยังไม่ได้โอนไปทั้งคนทั้งงาน โดยส่วนนี้อาจจัดสรรจำนวนเงินงบประมาณไปก่อน แล้วใช้วิธีการซื้อบริการจากส่วนราชการนั้นแทน  นอกเหนือไปจากการพิจารณาจัดสรรวงเงินจากส่วนราชการและจากนโยบายรัฐบาลแล้ว ยังมีแนวทางเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้ว คือ การจัดสรรเงินจากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บได้ให้ อปท. จำนวน 32,000 ล้านบาท และการให้ท้องถิ่นไปจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 10 ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้ว ส่วนราชการยังไม่สามารถโอนภารกิจและโอนเจ้าหน้าที่ได้ตามกฎหมาย จึงทำให้การพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 ที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้ ซึ่งจัดสรรวงเงินไว้เพียงร้อยละ 26   แต่เนื่องจากมีเหตุการณ์การเมืองจึงไม่สามารถแก้ไขกฎหมายกระจายอำนาจฯ ได้ ทำให้ต้องโอนเงินรายได้ให้กับ อปท. ร้อยละ 35 แต่ก็คาดว่าจะจัดสรรเงินได้ตามกฎหมายสยามรัฐ 12 ส.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 44779, เขียน: 15 Aug 2006 @ 13:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)