ภาพนี้ถ่ายจากบนเรือเฟอร์รี่เซนเตอพล้อยในบรรยากาศที่ฝนกำลังจะตก........ที่มองเห็นเสาสัญญาณโทรศัพท์....ที่เป็นจุดสังเกตอย่างดี..ในพื้นที่หมู่บ้านด่านใหม่