รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้รับข้อร้องเรียนจากบริษัทเอกชน  ที่เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า บริษัท กสท. จำกัด (มหาชน) ผู้ที่เข้ามาให้บริการรายใหม่ในธุรกิจนี้ได้เสนอราคาต่ำกว่าอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อตัดราคาเอกชนรายอื่น 50-75% ในการจัดการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการของรัฐ ที่มีความพร้อมในการจัดประมูลถึงปีละ 50,000 ครั้ง นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมจะหาทางปรับปรุงระเบียบให้มี  ความยืดหยุ่นขึ้น โดยให้ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการจากคุณภาพการให้บริการควบคู่ไปกับราคาด้วย เนื่องจากธุรกิจต้องการความปลอดภัยด้านข้อมูลสูง ดังนั้นบริษัทที่ให้บริการจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาที่ดีพอข่าวสด (คอลัมน์ย่อยข่าวเศรษฐกิจ) 14 ส.ค. 49