สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงมีพระราชเสาวนีย์ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ

ประจำปี 2549 ความว่า

<p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">
"รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์ </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน </p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย" </p>