กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สิ่งหนึ่งที่เราพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นก็คือ การนำสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนนำมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว เพื่อสรา้งรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการอนุรักษ์วิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนเอง

ถือว่าเป็นการ "เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตชุมชน"  

 

การตัดเย็บรองเท้าจีนยูนนาน เป็นรองเท้าที่ชาวจีนยูนนาน ได้ตัดเย็บไว้ใช้เองแบบดั้งเดิม

ต่อเมื่อเราได้เปิดหมู่บ้าน หลังปัญหายาเสพติดได้ คลี่คลายลงแล้ว การท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกเขามากขึ้น การปฏิสัมพันธ์กับคนข้างนอกมากขึ้น ซึ่งในอดีต ชุมชนจีนจะเป็นพื้นที่ปิด มาโดยตลอด

กระแสการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้น ในหมู่บ้านจีนยูนนานแม่ฮ่องสอน (๓ ชุมชน) มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน คือ

บ้านสันติชล ที่ปาย เน้นในเรื่อง อาหารจีนยูนนาน และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการผลผลิตถั่วเหลือง

บ้านรุ่งอรุณ ที่ อ.เมือง เน้นเรื่อง การล่องแก่งแม่น้ำปาย และ ชุมชนสามวัฒนธรรม(จีน ไทยใหญ่ และ ลาหู่)

บ้านรักไทย ที่ อ.เมือง เราเน้นเรื่อง "ชา" เป็นหลัก

แต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือ "รองเท้าจีน" ที่ผมจะนำมาเสนอในบันทึกนี้นั่นเอง

 

รองเท้าจีน เป็นรองเท้าที่ตัดเย็บมาจากผ้า หลากสี สวยงาม เป็นงานของแม่บ้านคราว่างเว้นภารกิจเกษตร พวกเธอก็จะมานั่งรวมกลุ่มเย็บรองเท้า เมื่อก่อนนำมาใช้ในครอบครัว แต่ช่วงหลังก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้า้งรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี

เริ่มจากนำเยื่อไม้ใผ่ (กาบไม้ใผ่) ที่ตากแห้ง นำมาตัดเป็นรูปขนาดพอดีเท้า (ส่วนนี้จะใช้เป็นแกนกลางพื้นของรองเท้า)  และนำผ้าตัดขนาดเท่ากันมาประกบ ความหนาพอสมควรประมาณ เกือบ ๑ เซนติเมตร นำมาเย็บรวมกันทั้งแผ่น

กระบวนการเย็บนี่   น่าทึ่งทีเดียวครับ!!!! 

เพราะมีการเย็บแบบด้น ใช้เข็มใหญ่ๆกับด้ายเส้นหนาๆปักขึ้น ลง ถี่ ละเอียด แน่นๆ เพื่อให้คงรูปแข็งแรงของรองเท้า ขั้นตอนนี้ใช้เวลานาน และใช้ความอดทนสูงมาก ที่นิ้วของทุกคนที่เย็บจะมีปลอกเหล็กสวมเพื่อกันเข็มตำครับ

ขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง   คือการประกอบรองเท้า โดยใช้ผ้าที่เย็บพอดีเท้า มาเย็บติดเป็นสาย และที่รัดส้น (เป็นแบบของยูนนาน ขนานแท้)

รองเท้า ๑ คู่ ใช้เวลาเกือบค่อนวัน....ใช้เวลา ความอดทน และฝีมือด้วย

รองเท้าที่ได้จึงสวยงาม สมค่า ...เป็นของฝากที่ทุกคนที่มาเยือนชุมชนท่องเที่ยวของจีนยูนนานแม่ฮ่องสอนอดใจไม่ซื้อไม่ได้ครับ

เพราะความสวยงามและแปลกตา นั้นเอง

 

 

ช่วยกันสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับ..

เพื่อเป็นกำลังใจให้ชุมชนท่องเที่ยวที่แม่ฮ่องสอน