ในหน้าแรกของ GotoKnow ท่านจะได้เห็นภาพของผู้ได้รับรางวัล"สุดคะนึง" ในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548-เดือนกรกฎาคม 2549 รวม 14 เดือน แต่มีผู้ได้รับรางวัล 12 ท่าน (มีได้รับ 2 ครั้งอยู่ 2 ท่าน) และท่านสุดท้ายที่ได้รับรางวัล (เดือนกรกฎาคม 49)  คือ นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

 

 

    ต่อไปนี้ลองเฝ้าติดตามดูครับ สคส.จะเลือกทั้ง 12 ท่าน ซึ่งเป็น Best Blog of the month มา 1 คนเพื่อประกาศให้เป็น Best Blog of the year นะครับ

 

beesman.gotoknow.org/รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549 รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนมีนาคม 49 รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนเมษายน 49 รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนพฤษภาคม 49 รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนมิถุนายน 49
รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนมกราคม 49 รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนตุลาคม รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนกันยายน รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนมิถุนายน

 

    ลองสังเกต ภาพผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึง เป็นผู้ชาย 8 ท่าน และผู้หญิง 4 ท่านรวม 12 ท่าน อาจมีเหตุผลดังนี้

  1. ผลทางจิตวิทยาเกิดขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการเป็นเพศหญิง ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่ชอบจะเลือกเพศชายมากกว่า หรือ
  2. เพศชาย ซึ่งเป็นเพศที่พูดน้อยกว่าเพศหญิง จึงเขียนได้สุดคะนึงกว่าเพศหญิง (Blogger ชายมากกว่า Blogger หญิง)

   เหตุผลจะเป็นข้อใดหรือทั้ง 2 ข้อ ต้องรอติดตาม รางวัลสุดคะนึงประจำปี (ว่าจะเป็นท่านใด) แต่ว่า รางวัลนี้จะมีหรือไม่ ต้องถามใจ สคส. นะครับ (ผมไม่แน่ใจ)

   หมายเหตุ ตอนลงภาพต้องแก้ไป-แก้มา และแก้ไม่สำเร็จดี ทำให้ Rating พุ่งไป 46 ครั้งแล้ว ทั้งๆ ที่ยังไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาอ่านครับ (Rating เป็นของผู้เขียนคนเดียว)