พอดีเพื่อนได้ส่งเนื้อร้องของเพลง เสื้อแห่งความสุข ของลานนา คัมมินส์ และได้ลองฟังแล้ว รู้สึกชอบมาก เพราะเพลงนี้มีความหมายดี ๆ ที่แอบแฝงข้อคิดที่ดีไว้เยอะ

 ขอให้ทุกคนมีความสุข จริง ๆ คำพูดของชายคนนั้นเหมือนคำพูดที่คุณแม่เคยพูดให้ฟังว่ามีกิน มีีนอน ก็มีสุขแล้ว

เกิดเป็นพระราชา อยากได้ก็ได้อย่างใจ

อยากมีแต่สุข ไม่ทุกข์ใจ แต่หาไม่เจอสักที

ให้โหรช่วยทำนาย โหรบอกให้ทำอย่างนี้

ต้องใส่เสื้อของผู้วิเศษ ที่เขาไม่มีความทุกข์ ใด ๆ

ทหารของพระราชา ออกตามหาแทบพลิกแผ่นดิน

ไม่พบไม่เจอไม่ได้ยิน คนที่ไม่มีทุกข์ใจ

เสาะหานับแรมปี ผู้วิเศษคนนั้นอยู่ไหน

ไม่ว่าจะหญิงจะชาย ก็ล้วนแต่มีความทุกข์ ทุกคน

หาเท่าไร หาไม่เจอ เสื้อแห่งความสุขนั้นอยู่ไหน จะค้นจะหาเท่าไหร่ก็ยังไม่พบไม่เจอสักที

หาเท่าไร หาไม่เจอ คนคนนั้นเขาอยู่ที่ใด คนที่ไม่เคยทุกข์ใจ ... ไม่มี

ก่อนตะวันจะลับปลายนา ที่หน้ากระท่อมหลังหนึ่ง

แว่วเสียงถ้อยคำพร่ำรำพึง ขอบคุณชีวิตแสนดี

เมื่อหิวก็แค่มีกิน เมื่อหลับก็นอนฝันดี

แค่นี้ก็มีความสุข วันนี้ไม่มีความทุกข์ใด ๆ

ทหารของพระราชา เสาะหามาทั้งแผ่นดิน

เพิ่งพบเพิ่งเจอเพิ่งได้ยิน คนที่ไม่มีทุกข์ใจ

เหล่าทหารของพระราชา จึงกระแทกประตูเข้าไป

ได้ พบแค่ชายยากไร้ ไม่มีแม้เสื้อติดกายสักตัว

หาเท่าไร หาไม่เจอ เสื้อแห่งความสุขนั้นอยู่ไหน จะค้นจะหาเท่าไหร่ก็ยังไม่พบไม่เจอสักที

หาเท่าไร หาไม่เจอ ความสุขนั้นมันอยู่ที่ใด หรือว่ามันอยู่ที่ใจ ... ตรองให้ดี