ดิฉันได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง   ว่าจะมาดูงานเรื่องQuality  Assuarance  in  Healthcare  Delivery  serviceโดยแจ้งว่าได้รับการแนะนำจากพรพ    ดิฉันอ่านแล้วก็ได้แต่หัวเราะกับตัวเองว่าเราจะมีการดูงานเป็นภาคภาษาอังกษเกี่ยวกับHAแล้วเหรอ?       ปกติเรามีการดูงานภาคภาษาอังกฤษเฉพาะเรื่องเอดส์  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ   การดูแลคนไข้หวัดนก   เพราะเป็นงานเฉพาะของเรา        การดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครั้งนี้เราไม่เคยรับดูงานมาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ     ดิฉันคิดว่าคงเป็นโอกาสพัฒนา น่าจะทำให้ดิฉันและทีมงานหายกังวล   ปัญหาคือจะหาคนมาเป็นวิทยากรยาก    คงต้องช่วยๆกันอีกซักครั้งนะคะ      ทั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ     ตึกต่างๆ    ห้องผ่าตัด   เภสัช  และ Lab  ตลอดจนงานสนับสนุนด้วยค่ะ     ถึงเราพูดภาษาอังกฤษแบบงูๆปลาๆแต่ว่าอินเตอร์นะคะ