ช่วงนี้กำลังวุ่นวายกับการอ่านหนังสือ  กองหนังสือใกล้จะทับอยู่แ้ล้วครับ พอดีเห็นคำที่มีความหมายง่ายๆ น่าสนใจดีเลยเอามาฝาก ลองดูว่ามีความหมายว่าอย่างไร <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">get on a bus  แปลว่า ขึ้นรถ เช่น  He got on the bus at Kanchanawanit road. (ใช้ got เพราะ got เป็นอดีตของ get ต้องเปลี่ยนรูปให้เป็นอดีตในกรณีที่เหตุการณ์ผ่านมาแล้ว)</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">get off a bus  แปลว่า ลงรถ เช่น I’ll tell you when I get off the bus.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">       wait for a bus แปลว่า รอรถ เช่น A line of people waiting for a bus</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">       take the bus แปลว่า นั่งรถไป เช่น I took the bus to the university.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">       miss a bus แปลว่า มาไม่ทันรถ เช่น Hurry up or we ‘ll miss the bus.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">       by bus แปลว่า ไปโดยรถโดยสาร เช่น The best way to get there is by bus. แปลกไหมว่าถ้าเดินไปเราเรียกว่า on foot</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">       bus fare แปลว่า ค่าโดยสาร เช่น Unable to afford bus fares. </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>    <div style="text-align: center">Bus</div>          เป็นอย่างไรบ้างครับ แค่คำว่า bus อย่างเดียวก็มีความหมายได้หลายอย่างแล้ว เห็น school bus คงทราบว่ารถอะไรนะครับ  เมื่อสองวันที่ผ่านมาเห็น school bus คาดว่า คงมีนักเรียนตัวน่ารัก น่ารักอยู่หลายคน อยากเห็น โผล่ไปดู ไฉนมีแต่ผู้สูงอายุวัย 60  up ก็ไม่ทราบ งง ครับ งง    <div style="text-align: center">Mini Bus</div>  ข้อมูลจาก  Longman  Dictionary of Contemporary English