• งานนี้ทำเพื่อชาวบ้านจริงๆ....มือระนาดยามจำเป็น..เมื่อได้รับเชิญจากชาวบ้าน
  • ถึงจะเล่นไม่เป็นเพลงเท่าไร..ตีผิดๆถูกๆ..แต่ใจสู้..เพื่อความสุขของผู้ฟัง
  • คนที่นั่งตี่ฉิง..กำกับจังหวะให้..ก็พยาบาลวิชาชีพ..ทำงานพื้นที่เดียวกัน..งานชุมชน...เพื่อนจะเรียกเขาว่า"ขุนทอง"
  • ภาพนี้ถ่ายเมืองานวันสงกรานต์ปี 2005....