วิชาการที่หลั่งไหลเข้ามาจนพวกเราต้องเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น วันนี้ได้ประธานรุ่นแล้ว ชื่อ อ.หลอด เป็นคนที่น่ารักมาก ห่วงใจเพื่อน พี่ น้อง ทุกคน คอยประสานงานและคอยถามไถ่คนโน้นคนนี้ตลอด

การเรียนในห้องเรียนอ.สอนอย่างตั้งใจ แต่พวกเรารับกันไม่ได้เต็มร้อยเลย เฮ่ออออออ