การใช้บล็อกและบันทึกใน GotoKnow ให้เป็นประโยชน์

beeman 吴联乐
เราต้องใช้แผน 3 คือ ทำ Slide เพิ่มอีก 2 แผ่น เพื่อให้ได้เห็นภาพของ KnowledgeVolution ได้ชัดขึ้น

   ชีวิตการเป็นวิทยากรไม่ค่อยราบรื่นเท่าไร พรุ่งนี้ (8 สิงหาคม 2549) ต้องไปบรรยายให้เครือข่ายกิจการนิสิตฟัง ในงาน "การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย" ที่อมรินทร์ลากูล เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Knowledge Volution (ซึงจริงๆ เนื้อแท้ก็คือบล็อกนั่นแหละ)  ซึ่งท่านอาจารย์วิบูลย์ให้โจทย์บอกว่า ทำอย่างไรจะให้คน จำนวนร้อยกว่าๆ สนใจเข้าไปศึกษาและอ่านบล็อกได้

  แต่ทว่าวันนี้กลับมาถึงที่พักประมาณ 5 ทุ่ม (เพราะว่าไปคุยกับคุณหมอที่ไม่พบกันนานเกือบ 10 ปี เขามาร่วมงานประชุมนานาชาติฯ ที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มน. แต่พักที่โรงแรมอมรินทร์ลากูล) กว่าจะอาบน้ำมาทำงาน (จริง) ก็เกือบๆ เที่ยงคืนเข้าไปแล้ว มาเขียนบันทึกเรื่องการใช้บล็อกได้นิดหน่อย โรคเหงาหลับถามหาก็เลยหลับไป

   ตอนเช้าไปที่อัมรินทร์ลากูล สถานที่จัดประชุม (ใช้เวลาขับรถ 30 นาที) ไปถึงยังไม่ 8 โมงเช้า ต้องการพบคุณโอมาก เพื่อจะยืม computor ของท่านอาจารย์วิบูลย์ทำบันทึกสักหน่อย แต่เมื่อพบกันตอน 8 โมงกว่าๆ ก็พบว่า internet ของโรงแรมไม่ค่อยสะดวกในการใช้ มีปัญหามากๆ จะเขียนบันทึกต่อไม่ได้

    แต่คุณโอได้จัดเตรียม Powerpoint เก่าให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง Update GotoKnow version ใหม่มาให้ด้วย (ตามที่คุยกันเมื่อวาน)

   เราต้องใช้แผน 3 คือ ทำ Slide เพิ่มอีก 2 แผ่น เพื่อให้ได้เห็นภาพของ KnowledgeVolution ได้ชัดขึ้น

   คุณโอเห็นว่าถ้าให้ผมทำคงช้ามาก เลยช่วยทำ Slide 2 แผ่นเสร็จใน 20 นาที ทำให้เรื่องที่จะพูดมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้อีกครั้ง (ถึงเรื่องที่จะเขียนจริงๆ เสียที)

 การใช้บล็อกและบันทึกใน GotoKnow ให้เป็นประโยชน์

 • ใช้เป็นเวทีเสมือนในการลปรร. และใช้เป็นที่เก็บรวบรวบรวมขุมความรู้ (KA=Knowledge Assets) จาก Tacit Knowledge
 • ใช้ในการเล่าเรื่อง Storytelling ที่เป็น Best Practice เช่น เล่าเรื่องประสบการณ์ในการจัดการไม่ให้นิสิตตีกัน เป็นต้น
 • ใช้ในเรื่องการประกันคุณภาพ หรือ QA โดยการติด TAG เช่น มน. ใส่ TAG ว่า (ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดัชนีที่1.1) ถ้ามีหน่วยงาน 20 หน่วยงานทำประกันคุณภาพในหัวข้อนี้ เราก็สามารถนำมาจัดหมวดหมู่ได้
 • สามารถทำบันทึกสดๆ ในการจัดประชุมได้ (มีทั้งภาพและเรื่อง) ตัวอย่างบันทึกสดๆ เช่น บันทึกของคุณสิงห์ป่าสัก และ ท่านอาจารย์ JJ (ไม่ได้ทำ ลิงค์ไว้ให้นะครับ)
 • ใช้ในด้านการจัดการ การเรียน-การสอน (ทั้งที่เป็น KM และไม่ใช่ KM) เช่น อาจารย์หนึ่งให้นิสิตทำการบ้านส่ง, อาจารย์ beeman ให้นิสิตเข้ามาอ่านเรื่อง "cell and molecular biology" ที่เขียนไว้เป้นตอนๆ (10 ตอน)
 • Assign ให้นักศึกษาฝึกงานเขียนบันทึกส่ง (อาจารย์ที่มรภ)
 • เขียนบันทึกให้นิสิตฝึกงานติดตามข่าวสาร เช่น ตัวอย่างของคุณแก้มแหม่ม (ไม่ได้ทำลิงค์ให้)
 • เขียนเรื่องเชิดชูบุคคล (ตัวเล็กๆ) ที่ทำความดี เช่น บันทึกของคุณบอยสหเวช (เรื่องของรปภ คนสวน) คุณวันเพ็ญ เป็นต้น
 • ทำ People Mapping ว่าใครเก่งเรื่องอะไรก็ทำได้
 • ใช้ในการค้นหา "บุคคล" ที่ชอบในเรื่องเดียวกัน เช่น ด้านวิจัย ด้านการเรียนการสอน เป็นต้น
 • ได้พบเพื่อนใหม่ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน เกิดเป็นวง CoPs
 • สามารถสร้าง Planet รวบรวมบันทึกที่เราสนใจจะอ่านได้ (Reading list)
 • สามารถใช้เป็นที่เก็บภาพและข้อมูลได้ (ไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ)
 • สามารถเข้าไปถามปัญหากับผู้รู้หรือ Guru ทั้งหลายได้
 • สามารถเข้าไปอ่านบันทึกและแสดงความคิดเห็นได้ (ไม่ค่อยทำกัน)
 • ยังมีอีกหลากหลายความสามารถที่ยังไม่ได้เขียน........ฯลฯ เพิ่มเติม
 • เมื่อถ่ายภาพมาเก็บไว้ใน PhotoBlog สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพกันได้
 • ภาพที่อยู่ใน PhotoBlog สามารถยืมไปใช้กันได้ ในสมาชิกของ GotoKnow ในบรรยากาศที่เอื้ออาทรต่อกัน ให้หยิบยืมกันได้
 • ในข้อคิดเห็นของบันทึก สามารถกำหนดเป็น Theme ได้อีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว เช่น นัดกันไป (พวก Blogger) Trip ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ในส่วนของ ถาม-ตอบ Blogger ท่านหนึ่ง สามารถไปตั้งคำถามกับ Blogger อีกท่านหนึ่ง เพื่อการลปรร. ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ต้องรอให้เขาเขียนเรื่องแล้วค่อยไป ลปรร. เช่น Beeman ไป ถาม Ka-poom เรื่อง การรับครูแนะแนวที่จบมาทางจิตวิทยา
 • ในบล็อกสามารถ ทำ Link ให้กับ เว็บไซด์ที่เราสนใจได้
 • ในบันทึกเราสามารถทำเป็น Series ได้โดยบันทึกนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน เช่น บันทึกของ Beeman, ท่านอาจารย์มาลินี และคุณหมอวัลลภ รวมทั้งท่านอาจารย์วิบูลย์ด้วย (คุณโอทำให้เป็น เมนูหลัก) เป็นต้น
 • บล็อกสามารถเปิดพร้อมกันหลายๆ หน้าต่างได้ และสามารถแก้ไขบันทึก 2 บันทึกขึ้นไปพร้อมกันได้
 • ในบันทึกสามารถสร้างตารางและตกแต่งภาพได้ (ถ้ารู้เทคนิค) ดูตัวอย่างในบันทึกของ beeman นะครับ
 • มีวัฒนธรรมหลายอย่างเกิดขึ้นใน GotoKnow เช่น ใครเขียนคำผิดในบันทึก ก็จะมีผู้เข้าไปทักท้วง
 • วัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง คือ GotoKnow มีแต่เขียนเรื่องทางวิชาการ เรื่องราวของชีวิต และประสบการณ์ที่เขียนเชิงบวก ไม่ต้องเน้นกติกากันมาก แต่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
 • Version ใหม่ หลังจากแก้ไขไปได้ระยะหนึ่งแล้ว Error น้อยลง เช่น แต่งสี Highlight 2 ครั้งไม่ Error, Copy จากหน้าบันทึกหนึ่ง ไปใส่อีกหน้าบันทึกหนึ่งไม่ Error
 • การเขียนบันทึกใน Word จะเอามาลงใน GotoKnow โดยตรง ตัวอักษร จะมีขนาดคงที่ แต่ถ้าเราเอามาใส่ใน Notepad ก่อนลง GotoKnow จะดีมาก ตัวอักษรจะเปลี่ยนไป-มา ในระหว่างเล็กและใหญ่ได้
 • ใน Function ที่ให้มา ของบันทึก สามารถเลือกอักษรที่ใหญ่ขึ้นได้ โดยไปเลือก Heading
 • ภาพที่ใส่ในบันทึกจะคมชัดกว่า (ภาพเดียวกันที่ใส่) ใน Word ครับ
 • สามารถ Save ข้อมูลของบันทึกใส่แผ่นได้ แบบ HTML คือเหมือนบันทึกแต่ Link ไม่ได้
 • ใน GotoKnow ใช้ภาษา Unicode ดังนั้นสามารถรองรับภาษาได้ทั่วโลก (ขอให้มี Programe ภาษา และมี Keyboard ของภาษานั้นๆ)

อ่านเพิ่มเติม 

 1. ความมหัศจรรย์แห่งบล็อก (ใน GotoKnow)
 2. เรื่องแปลก ที่ไม่แปลก ใน GotoKnow
 3. กิจกรรม Peer Assist : beeman and MSU-KM
 4. ที่มาและเป็นไปของรางวัล "สุดคะนึง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beeman

คำสำคัญ (Tags)#blog#gotoknow#ประโยชน์#knowledgevolution#weblog

หมายเลขบันทึก: 43241, เขียน: 07 Aug 2006 @ 23:52 (), แก้ไข: 25 Jul 2013 @ 08:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
 • น่าเสียดายที่มีปัญหาเรื่องการต่อ internet ทำให้ อ.สมลักษณ์ไม่สามารถสาธิตสด ๆ ได้
 • แต่ อ.ก็สามารถแก้ปัญหาได้ดี ทำให้คนสนใจ blog ได้ครับ
 • และขอบคุณมากครับที่แม้กำลังยุ่งหลายเรื่อง รวมทั้งการต้องรีบไปคุมสอบด้วย ก็ยังอุตส่าห์จัดเวลาจนกระทั่งสามารถมาช่วยกันได้ทั้ง 2 วัน ขอบคุณมากจริง ๆ
เขียนเมื่อ 
 • ถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับ
เขียนเมื่อ 
 • นึกว่าจะไม่มีใครเข้ามา comments เสียแล้ว ที่แท้ก็คนค่ายเดียวกันนี่เอง
 • ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วิบูลย์ที่มาให้กำลังใจนะครับ
 • ผมคิดว่าผมอาจพูดเรื่องบล็อกได้ไม่ดีเท่าไร แต่คิดว่าคงมีคน Get พอสมควร สังเกตได้จากตอนทานอาหารเที่ยงก็มีคนสนใจบอกว่าจะกลับไปอ่านบล็อก โดยเฉพาะเป็นพวกอาจารย์ที่เป็นคุณเอื้อด้วยครับ
 • แสดงว่าผมสอบผ่าน (เข้าข้างตัวเองครับ) คงได้คะแนนสัก 70-75 %
 • แต่ว่าที่อยากทำมากๆ เลยคือเป็นวิทยากรบรรยาย (ทฤษฎีเรื่องบล็อกอย่างเดียวเป็น ศาสตร์+ศิลป์) สัก 1.30 -2.00 ชั่วโมงสำหรับคนในมน. ที่สนใจสัก 50-100 คนครับ แล้วต่อด้วยภาคปฏิบัติอีก 2 ชั่วโมง (ต้องมีคนมาช่วยสัก 10 ท่านนะครับ)

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณ คุณบอยที่มาช่วยเติมเต็มให้นะครับ เพราะว่ามีอุปสรรคจริงๆ แต่ก็ผ่านไปได้ดีพอสมควร ครับ
 • วันนี้ อาจารย์เล็ก (ศุภลักษณ์) เรียกคุณบอยว่า "อาจารย์บอย" (คล้ายๆ อารามบอยในหนังเรื่อง เงิน เงิน เงิน) ครับ เนื่องจากไปเป็นวิทยากรให้ที่บัณฑิตวิทยาลัย
เขียนเมื่อ 
เป็นการรวบรวมประโยชน์ของบล็อกที่น่าสนใจ ไม่คิดเหมือนกันว่าประโยชน์จะมากขนาดนี้
เขียนเมื่อ 
 • จริงๆ ยังมีมากกว่านี้อีกนะครับ สามารถเพิ่มเข้าไปอีก 10 ข้อ สบายมาก
เขียนเมื่อ 
เพิ่มให้หน่อยซิคะ ดิฉันจะใช้เป็นวิทยากรการใช้ gotoknow ที่ วขปน. ปลายสัปดาห์หน้าขออนุญาตนำบันทึกนี้ไปเผยแพร่  ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • เพิ่มให้แล้วครับ คุณเมตตา (จิ๊บ)