ศิลปวัฒนธรรม  ทำให้คนทั่วโลก (ปกติชน)  อารมณ์ดี มีความสุข

หากอยากรู้ว่าจริงหรือไม่  ก็ลองร้องเพลงที่ตัวเองชอบ  วาดภาพที่ตัวเองอยากวาด  เขียนกลอนตามที่ตัวเองถนัด หรืออื่นๆ ที่ตัวเองชอบ คิดในสิ่งที่ดี  ไม่เอาเปรียบคนอื่น รักเพื่อนร่วมงาน แค่นี้เองครับ ก็มีความสุขแล้วหละครับ