แสดงด้วยภาพน่าจะดีที่สุดค่ะ

Resize+of+dsc06119 Resize+of+dsc06118

Resize+of+dsc06115 Resize+of+dsc06114

ทั้งคุณหมอ สสอ. พยาบาล ดร. ต่างสวมบทบาทกันอย่างเต็มที่