ช่วงต้นเดือน มกราคม 2554 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปดูงาน การปลูกข้าวญี่ปุ่นที่เชียงราย

เป็นงานประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่น ที่ส่งขายในเมืองไทย และส่งออกบางส่วน

รายละเอียดติดตามได้ตอนต่อๆไป ครับ

วันนี้ขออนุญาต นำภาพมาให้ชมกันก่อนครับ