หลวงปู่ฝากไว้ความเห็น (14)

 • บันทึกนี้เตือนสติและชวนให้คิดครับ
 • การคิดว่าตนเองปฏิบัติเคร่งครัดแล้วมองคนอื่นว่าไม่เคร่งครัดเท่าตน หรือเคร่งครัดกับความคิดของตนมากเกินไปจนเลยความพอดี อาจไม่ใชวิถีแห่งความสำเร็จเหมือนที่หลวงปู่ฝากไว้
 • บุญรักษาครับ

"การฝีกจิต การพิจารณาจิต เป็นวิธีลัดที่สุด"

เปรียบประดุจทางตรงส่งสวรรค์

รู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อมทำพลัน

วางจิตนั้นตามอาการกิริยา

"นี้คือรูปนั่ง กำลังนั่ง" ตั้งจิตมั่น

ไม่สำคัญนั่งอย่างไรก็ได้หนา

อาการใดใช่ลืมตาหรือหลับตา

ถือขันธ์ห้านี้กองทุกข์ฉุกคิดวาง

"ไม่ใช่เราื ไม่ใช่ของเรา"เผาให้สิ้น

เพียงยลยินจิตมั่นขัดแผ้วถาง

รู้แจ้งเกิดมีปัญญาสละวาง

นี้คือทางวิปัสสนาหานิพพาน

"การฝีกจิต การพิจารณาจิต เป็นวิธีลัดที่สุด"   เปรียบประดุจทางตรงส่งสวรรค์

รู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อมทำพลัน                         วางจิตนั้นตามอาการกิริยา

"นี้คือรูปนั่ง กำลังนั่ง" ตั้งจิตมั่น                     ไม่สำคัญนั่งอย่างไรก็ได้หนา

อาการใดใช่ลืมตาหรือหลับตา                       ถือขันธ์ห้านี้กองทุกข์ฉุกคิดวาง

"ไม่ใช่เราื ไม่ใช่ของเรา"เผาให้สิ้น                เพียงยลยินจิตมั่นขัดแผ้วถาง

รู้แจ้งเกิดเปิดปัญญาสละวาง                        นี้คือทางวิปัสสนาหานิพพาน

เขียนเมื่อ 

คุณครูอิงจันทร์ ครับ

 • ไม่ต้องนำเสนออะไรยืดยาว แต่ให้แง่คิดและประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจได้อย่างลึกซึ้ง
 • งดงามแบบสั้นๆได้สาระ เป็น fastfood ทางธรรม
 • ชื่นชมการตกแต่งบล๊อกของคุณครู มีสีสัน ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ เป็น graphic designer มืออาชีพคนหนึ่งของชุมชน gotoknow เลยทีเดียว
 • ขอบคุณครับ

 

เขียนเมื่อ 
 • อิ่มใจด้วยจังนะคะ
 • บันทึกที่งดงาม เต็มเปี่ยม
 • เป็นเส้นทางลัดสู่ใจสงบ  ขอบพระคุณยิ่ง
 • นำดอกไม้มาฝากพี่

เขียนเมื่อ 
 • มาชื่นชมกิจกรรมดีๆ
 • และมีข่าวดีมาบอก
 • http://gotoknow.org/blog/somdejmas2/427018

สวัสดีค่ะน้องชำนาญIco48

 • เป็นมุมมองที่ละเอียดลึกซึ้งมากค่ะ
 • ทำให้พี่อิงได้มุมมองไปด้วย 
 • ขอบพระคุณค่ะ บุญรักษาเช่นกันค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่อิง

นะคะ

สวัสดีค่ะท่านวิโรจน์Ico48

 • ขอบพระคุณค่ะ ช่วยเติมเต็มบันทึกนี้
 • ด้วยการอธิบายความ "การฝึกจิต การพิจารณาจิต เป็นวิธีลัดที่สุด"

 

สวัสดีค่ะอาจารย์Ico48

 • ขอบพระคุณค่ะ
 • ครูอิงก็อาศัยค้นคว้าความรู้จากกูเกิลทั้งนั้นเลยค่ะ
 • อาศัยใจรัก และชอบการแต่งบล็อกมาก ๆ ค่ะ
 • ขอให้ได้เปลี่ยนโน่นนิด นี่หน่อยก็สบายใจแล้วค่ะ
 • ถือเป็นการพักผ่อน และฝึกสมาธิไปในตัวค่ะ

สวัสดีค่น้องอุ้มบุญIco48

 • ดอกไม้สีขาว ถูกใจพี่อิงมาค่ะ  ชอบบบบบ  ดอกไม้สีขาวเกือบทุกชนิดเลยค่ะ
 • ขอบพระคุณมากค่ะ มีความสุขเสมอ ๆ นะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่อิง

 • น้องมาเยียมด้วยความคิดถึงค่ะ
 • ขอให้พี่อิงมีความสุขทุกๆวันนะคะ

หลวงปู่ดุลย์ อตุโล ท่านเป็นศิษย์อาวุโสสรุ่นแรกสุดของหลวงปู่มั่น คำพูดคำสอนของหลวงปู่เป็นคำพูดที่คมมาก ท่านมีปกติพูดน้อย แต่เมื่อเวลาพูดล้วนแล้วเป็นคำที่คมมีความหมายในตัว คำสอนเรื่องอริยสัจ ที่เปรียบเทียบอาการของจิต มีดังนี้

                    จิตที่ส่งออกนอก   เป็นสมุทัย

                    ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็นทุกข์

                    จิตเห็นจิต เป็นมรรค

                    ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต เป็นนิโรธ

คำพูดที่คุณครูกล่าวถึงก็เป็นคำพูดของท่านที่อ้างอิงมาจากหนังสือ เรื่องหลวงปู่ฝากไว้ เป็นหนังสือที่น่าอ่านมาก แม้ผู้ไม่สนใจการปฏิบัติแต่ชอบการอ่านก็อ่านได้อย่างไม่เบื่อ