ครูแอ้


ครูชำนาญการ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
Username
sexywitch
สมาชิกเลขที่
29869
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

                     

เป็นเด็กกรุงเทพฯ ตั้งแต่เกิด

เรียนอนุบาลโรงเรียนศิริกิจวิทยา ตลาดพลู

เข้าประถมจบมัธยมปลายสายวิทย์ ซางตาครู้ส คอนแวนต์ แถวสะพานพุทธฯ

จบปวท. การเงินการธนาคาร ดุสิตพณิชยการ

ต่อปริญญาตรี กศ.บ.ธุรกิจศึกษา วิชาเอกการตลาด
วิชาโทภาษาอังกฤษ
มศว. บางเขน

จบปริญญาโท กศ.ม. ธุรกิจศึกษา
มศว. ประสานมิตร

สอบได้ปริญญาเอก ม.สารคาม ภาคปกติ
แต่ไม่ได้สิทธิไปเรียน

....แม้ฝันสลายแต่ท้องฟ้ายังมีตะวัน.....

....พรุ่งนี้หรือวันไหน ๆ ซักวันฝันคงเป็นจริง....

ปริญญานิพนธ์ ปี 2546

  • ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก ในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา

ผลงานวิชาการ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 CAI Offline เรื่องวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กรมอาชีวศึกษา ปี 47

ผลงานวิจัย ปี 2548

คุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวะ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน (ทุนวิจัยในโครงการของศูนย์คุณธรรมฯ ) ปี 48 http://www.moralcenter.or.th/web/moral/th/research/detail.php?researchID=809&PHPSESSID=84870859cfda633ce874466b3101c909

**รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)และผลงานวิจัยชมเชยระดับประเทศ ของคุรุสภา ประจำปี 2551 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 5**

ความภาคภูมิใจ  

ปัจจุบัน: นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสุขเล็ก ๆ

http://kru-panichaya.blogspot.com/

http://www.vcharkarn.com/va2/index.php/my/show/19747

http://librarylvc.blogspot.com/

http://lvc-teacher.blogspot.com/

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท