บันทึกของอานนท์

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: baigratom
  • ผู้จัดการตนเอง
  • ครอบครัว
  • สมาชิกเลขที่ 136103
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

อานนท์ คนเดินตีนเปล่า

ไม่สูงส่งศักดิ์ศรี มีแต่ปล่อยวาง

อะไรจะเกิด มันก็จะเกิดกับเราทุกประการ

เพราะทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้ว

-----------------------------------