สันติสุข


นักวิชาการศึกษา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Username
s-santy
สมาชิกเลขที่
136021
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ปัจจุบันเป็นชาวบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เกิดที่บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนวัดดอนตะเคียน โรงเรียนมัธยมนพคุณ วิทยาลัยครูเพชรบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยใช้ชีวิตและทำงานในจังหวัดนราธิวาส เป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี เป็นนักวิชาการศึกษากองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา ปัจจุบันเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน การจัดการศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส เป็นนักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ชอบอ่านงานเขียนประเภทวรรณกรรม เรื่องแปลและบทร้อยกรอง รักการปลูกต้นไม้และเลี้ยงแมว ชอบฟังดนตรีคลาสสิคและเพลงเก่าๆ เคยเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน ออสเตรเลีย ฟินน์แลนด์ สวีเดน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฟิลิปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท