อัมพร


ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคลองกุ่ม
Username
krugrungthep
สมาชิกเลขที่
145420
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

เกิดที่   ต.บ้านเพชร      อ.บำเหน็จณรงค์       จ.ชัยภูมิ

การศึกษา 

  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๗ โรงเรียนบ้านเพชร (วันครู  ๒๕๐๐)  ตำบลบ้านเพชร   อำเภอบำเหน็จณรงค์  

     จังหวัดชัยภูมิ

  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม   อำเภอบำเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ 

   -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนสุรินทรศึกษา   อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์

   -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์    อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

   -  ปริญญาตรี    ศิลปศาสตร์บัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   -  ปริญญาตรี    ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทยสาขามัธยมศึกษา)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   -  ปริญญาโท    การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   -  ปัจจุบันรับราชการ   ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  สังกัดกรุงเทพมหานคร

      (ครูผู้สอนภาษาไทยและครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนคลองกุ่ม  สำนักงานเขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร)

 ผลงานการเขียนที่ได้รับรางวัล 

๑.แม่มดน้อยกับเงานางฟ้า   รางวัลดีเด่นจากการประกวดนิทานมูลนิธิเด็ก  ปี ๒๕๓๙

๒. มังกรน้ำกับมังกรไฟ   รางวัลชมเชยจากการประกวดนิทานมูลนิธิเด็ก  ปี ๒๕๔๑

๓. เมฆน้อยร้อยขา   รางวัลชมเชยจากการประกวดนิทานมูลนิธิเด็ก  ปี ๒๕๔๒

๔. นิทานฝ่ามือ   รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ  ปี  ๒๕๔๒

๕. นางฟ้าคนใหม่ รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี ๒๕๔๖

๖. นางฟ้าขะมุกขะมอมกับความดี   ๑๐  ข้อ รางวัลชมเชยมูลนิธิพูนพลัง  (ส่งประกวดต่อที่ญี่ปุ่น)๒๕๕๐

๗.ฟูฟูตามหาอาหารวิเศษ  รางวัลชมเชยมูลนิธิพูนพลัง    ปี  ๒๕๕๐

ผลงานการเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

๑.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานชุดภาษาเพื่อชีวิต  วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์  ช่วงชั้นที่ ๑ 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓.    มังกรน้ำมังกรไฟ.(วรรณกรรมของเพื่อน) 

๒. สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คิดส์       บ๊องแบ๊วแมวแม่มด   นิทานป้าฟู

๓. นิตยสารสกุลไทย  บ๊องแบ๊วแมวแม่มด  (๑๐  ตอน)  สวนผักของยักษ์ใจดี เส้นตรงหนีเที่ยว รุกขเทวดาจิ๋วกับต้นไม้ใหญ่     แม่มดกับศึกชิงส้มโอ  เวทย์มนตร์ของผึ้งน้อย

๔. วารสารสำหรับเด็ก   “ เพื่อ ... เพื่อนรัก”      มะกรูดวิเศษ  สามผู้วิเศษ แมงมุมน้อยฟ้าใส อ้วนกลมปลาหมึกยักษ์   แม่มดแห่งไฟกับหุ่นไล่กา

๕. วารสารสำหรับเด็ก   “ บ้านสนุกคิด”    มังกรน้อยกับต้นพืชใจร้าย    อักษรไทยกับแม่มดยุ่งเหยิง ผลไม้มหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก   เจ้าการ์ตูนน้อยกับพ่อมดดำ   คอยาวเจ้าอารมณ์ เริงร่าเจ้ากบกวนเมือง    ยักษ์อ้วนกับหมอวิเศษ กิ๋วกิ๋วตามหาตัวโชคดี   ลายสวยเจ้าไก่ไร้ขน เจิดจ้าภูตแห่งแสงสี   คนแคระกับตำราวิเศษ   ฮาฮาผู้ไม่เคยแพ้    อวบอ้วนผจญภัย  โป้งกับถั่ววิเศษโกโก้ลูกช้างขี้แย   พ่อมดน้อยกับสวนมะตูม  น้ำนมของแม่หมู  อุ้ยอ้ายเจ้าปัญหา  อัศวินน้อยมู่ทู่ 

๖.  สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก หนุมานเผากรุงลงกา  เล่าเรื่องพระราม (สมุดเกมรามเกียรติ์) เล่าเรื่องนางสีดา (สมุดเกมรามเกียรติ์)  ภูเขาแห่งความสุข  ไฟป่า   หนังสือวิเศษ  หนังสือของนางฟ้า  สมุดบันทึกนิทานมูลนิธิเด็ก๒๕๔๑ นิทานฝ่ามือ

 ๗ . อื่นๆ   

- นิทานจากก้านกล้วย(วารสารหนังสือเพื่อเด็ก) 

- เจ้าลายสัตว์เลี้ยงแสนรัก (วารสารดอกไม้วัยเยาว์)

- ยักษ์ร้ายแห่งท้องฟ้า (ชมรมเด็ก)

-  ถวิลหาอดีต  เรื่อง  “ร้านหนังสือเก่าของพ่อ”   (คู่สร้าง-คู่สม)

- สามผู้วิเศษ  รวมนิทานภูตจิ๋วหรรษา  รวมนิทานแม่มดน้อยรื่นรมย์

รางวัลที่ได้รับ

 

 

๑. รางวัล “คุรุสดุดี”  จากคุรุสภา  ประจำปี  ๒๕๕๕

๒. รางวัล “ครูสอนดี” จาก สกสค. ประจำปี ๒๕๕๔

๓. รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา  ประจำปี ๒๕๕๔

๔. รางวัล“ครูผู้สอนดีเด่น”กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากคุรุสภา   ประจำปี ๒๕๕๓

๕. รางวัล “ครูดีเด่น” จากสำนักงานเขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร   ประจำปี ๒๕๕๑  

๖. รางวัลที่๑ “ครูผู้สอนภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นช่วงชั้นที่๓” จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

    ประจำปี ๒๕๕0  

๗. รางวัล “ชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเขตพื้นที่การศึกษา๒ กรุงเทพมหานคร”

    และรางวัล “ที่๔ ระดับประเทศ” ในการสอบธรรมะทางก้าวหน้า จาก “ชมรมพุทธศาสตร์สากล”

๘. รางวัลชมเชย “สื่อภาษาไทย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” เรื่อง”กลวิธีการเขียนนิทานสำหรับเด็ก

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑”  ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๐  สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

๙. รางวัลครูส่งเสริมการอ่านดีเด่น ๒๕๕๑  โครงการเล่มโปรดบุ๊คส์คลับ  จากบริษัทนานมีบุ๊คส์

๑o. รางวัลครูยอดนักอ่าน ปี ๒๕๔๙ และปี ๒๔๔๐ โครงการเล่มโปรดบุ๊คส์คลับ  จากบริษัทนานมีบุ๊คส์

 

……………………………………………………………
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท