"รักแม่ไม่ลวงหลอก          รักก็บอกรักแม่ไป
              รักแม่สุดหัวใจ                          รักแค่ไหนไม่ลังเล
                       รักแม่จะบอกรัก               ลูกนี้จักไม่เกเร
              รักแม่ไม่ไขว้เขว                      ไม่รวนเรหมั่นทำดี
                       รักแม่ลูกตั้งมั่น                เลี้ยงแม่นั้นให้สุขขี
              รักแม่สุดชีวี                              ลูกพร้อมพลีเพื่อแม่เอย"

       
บทกลอนข้างบนนี้ต้องการสื่อให้ทราบถึงความตั้งใจดี ๆ ที่จะทำให้แม่มีความสุข....ซึ่งดิฉันใช้เวลาช่วงสั้น ๆ แต่งขึ้นมาเพื่อร่วมสนุกในรายการของเว็บไซด์หนึ่งในโอกาสวันแม่ที่จะมาถึง...แต่ดิฉันไม่ได้แต่งขึ้นเพื่อความสนุกนะคะ....มาจากใจที่ตั้งใจจะทำให้คุณแม่มีความสุขตลอดชีวิตของแม่และตลอดชีวิตของตัวเองค่ะ....

       
หากมีคุณครูภาษาไทย หรือผู้รู้ทางภาษาได้ผ่านเข้ามาอ่าน...ขอความกรุณาท่านช่วยชี้แนะบทกลอนนี้หน่อยเถอะค่ะ...พอจะไปวัดไปวาได้บ้างไหม...