อ่านหนังสือ คลิกไม่ต้องคิด ที่แปลมาจาก Don’t Make Me Think! ของ Steve Krug ได้ข้อคิดดี ๆ เอามาประยุกต์ใช้กับเรื่อง KM ได้หลายประการ ลองอ่านดูนะครับ
  • KM ที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง KM ที่มั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติอย่างได้ผลกับคนธรรมดา
  • สิ่งที่มีค่ามากที่สุดในแต่ละโครงการล้วนมาจากการสะสมหลักการทีละน้อยไว้ในใจ (และใน Blog ที่ G2K)
  • ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการ KM ที่ถูกต้องที่สุดไม่มีอยู่จริง มันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และคำตอบสำหรับคำถามนี้ก็คือ มันขึ้นอยู่กับว่า...
  • KM ก็เหมือนกับการรอรถประจำทาง ถ้าคุณพลาดคันที่แล้ว โปรดรอสักครู่ก็จะพบกับคันใหม่
  • คำทำนายเกี่ยวกับอนาคตของกระบวนการ KM สิ่งที่มั่นใจได้เลยก็คือ
    (1) คำทำนายส่วนมากที่ได้ยินมามักจะผิดพลาด
    (2) เรื่องสำคัญมักจะมาจากเรื่องที่ไม่มีใครนึกถึง แม้ว่ามันจะดูเหมือนชัดเจนก็ตาม
จบแค่นี้ก่อนนะครับ สะสมข้อคิดดี ๆ ได้แล้วจะนำมาถ่ายทอดในตอนต่อไป.