การนำเสนอโปสเตอร์(การประชุมทางวิชาการ)

....
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา
  การศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร       นำเสนอเรื่องธุรกิจสปาในประเทศไทยว่าได้รับความนิยมและเป็นอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะการแข่งขันได้ในระดับโลก  ไทยสปานอกจากจะเสนอกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนเสริมสร้างสุขภาพแล้ว ยังมีการให้บริการด้านความงามต่างๆ เช่น การนวดหน้า  นวดตัว  ขัดผิว  ตลอดจนการดูแลผมและเล็บ  รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ  มีการผสมน้ำมันหอมระเหย  หรือสารสกัดจากพืชที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  และไทยมีความหลากหลายของพันธุ์พืช  น่าจะสามารถมาพัฒนา  นำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจสปาได้  ทีมวิจัยจึงทำการศึกษาสถานการณ์  ความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปาของประเทศไทย  ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยหรือสารสกัดจากพืชไทยที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นการสร้างภาพให้เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตภายในประเทศ และเป็นการส่งเสริมการเป็น  “Spa  Capital  of  Asia”  วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย           เพื่อศึกษาสถานการณ์  ความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในธุรกิจสปาของประเทศไทยเพื่อศึกษาผลกระทบของน้ำมันหอมระเหยจากพืชไทยบางชนิดต่อการตอบสนองของร่างกายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยหรือสารสกัดจากพืชไทยเพื่อใช้ในธุรกิจสปา โครงการวิจัยย่อ 1.ธุรกิจสปาในประเทศไทย  :  นิยามและผลิตภัณฑ์ที่ใช้2.การวิจัยและพัฒนาน้ำมันหอมระเหยมาตรฐานจากสมุนไพรไทย 3.การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยไทย4.ผลของน้ำมันหอมระเหยต่อระบบสรีระวิทยาของมนุษย์5.การใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและยาฆ่าเชื่อแบบธรรมชาติในผลิตภัณฑ์จำพวกสปา6.การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดตัวจากน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในสปา7.การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกตัวจากน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในสปา8.การเตรียมน้ำมันและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันมะพร้าวสำหรับธุรกิจสปา9.การพัฒนาวิถีการสกัดขิงเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับสปา10.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือผสมสารสกัดขิง11.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำขิงเพื่อใช้ในสปา12.การศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพรไทยกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา นิยามสปาในบริบทของไทย     สปามีความแตกต่างกันตามมุมมองของแต่ละบุคคล  แต่โดยรวมสปามีความสอดคล้องกับการผ่อนคลายและสุขภาพโดยให้น้ำหนักต่างกันแล้วแต่ประเภทของธุรกิจ  เช่น  หากเป็น  destination  spa  จะเน้นในเรื่องสุขภาพในขณะที่  resort  spa  เน้นที่การผ่อนคลาย  ส่วนในมุมมองของการส่งเสริมการส่งออก  สปาควรเน้นหนักไปในด้านการผ่อนคลายมากกว่าการรักษาเพราะมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจน้อยกว่า ผลิตภัณฑ์สปาไทย   มีการนำเสนอในรูปแบบตารางและบอกคุณสมบัติของแต่ละผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาตรฐานน้ำมันหอมระเหยไทย  มีการนำเสนอโดยการใช้ตารางยกตัวอย่างโดยมีเทียบค่าประกอบผลของน้ำมันหอมระเหยต่อระบบประสาท   ผลจากการให้หนูถีบจักสูดดมน้ำมันหอมระเหย  6  ชนิด ได้แก่  น้ำมันไพล,น้ำมันมะกรูด,น้ำมันขิง,น้ำมันขมิ้นชัน,น้ำมันกระชายและ น้ำมันแมงลัก  พบว่าน้ำมันหอมระเหยดังกล่าวออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท  แบบ  non  dose  response  และฤทธิ์คลายความกังวลผลของน้ำมันหอมระเหยต่อการเต้นของหัวใจ   นำเสนอให้เห็นในรูปกราฟเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหย น้ำมันหอมระเหย  3  ชนิดได้แก่  กานพลู  ตะไคร้และโหระพามีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ดีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหย   นำเสนอในรูปของตารางเทียบค่าน้ำมันนวดตัวที่เตรียมจากน้ำมันมะพร้าว   นำเสนอในรูปของตารางเทียบค่าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.เจลนวดตัวผสมเม็ดบิดที่กักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากขิง2.โคลนพอกตัวและหน้าผสมไมโครพาติเคิลที่มีสารสกัดขิง3.   เจลล้างมือผสมสารสกัดขิง4.        เครื่องดื่มน้ำขิง   สรุป                   ธุรกิจสปาไทยเน้นด้านการผ่อนคลายสุขภาพ  มีการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและน้ำมันหอมระเหยร่วมกับการนวดน้ำมันหอมระเหยจากพืชไทยหลายชนิดมีฤทธิ์ในการผ่อนคลาย  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  และฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรีย  คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  และเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยหรือสารสกัดจากพืชไทยเพื่อใช้ในธุรกิจสปากิตติกรรมประกาศ  โครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ปีงบประมาณ  2548  การนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัยนี้มีรูปภาพประกอบที่เหมาะสม  ไม่แน่นเกินไปและทำให้ผู้สนใจได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์  มีการใช้แผนภูมิ  และกราฟเปรียบเทียบทำให้เห็นได้ชัดเจน  มีการให้สีสันของโปสเตอร์ที่สบายตาและน่าสนใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน THARINEE NAPAWANNAKULความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

42673

เขียน

04 Aug 2006 @ 22:49
()

แก้ไข

15 Apr 2012 @ 18:10
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก