ภาคต่อจาก เฮ้อ...อยากเป็นทศกัณฑ์

เป็นบันทึกกึ่งบ่นกึ่งนำเสนอให้เกิดการปรังปรุงและอยากให้กำลังใจแ่ก่ผู้พัฒนาระบบการคิด load unit ของมหาวิทยาลัย 

ดิฉันนั่งสาระวนกับตัวเลข load unit เพื่อคิดภาระงานประจำปี 2/2549  ซึ่งเป็นงานที่ไม่อยากทำแต่จำเป็นต้องทำ

เหมือนที่ Dilbert พูดไว้ว่า "Are you aware that all jobs require you to do things you'd rather not do? That's why they have to pay you."

รูปจาก http://www.comics.com/comics/dilbert/archive/dilbert-20060801.html

ดิฉันทำงานไปแต่ละวันไม่เคยได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะได้เลื่อนกี่ขั้น ถามๆ อาจารย์ด้วยกัน ยิ่งฟังก็จะยิ่งรับรู้ปัญหาของระบบราชการมากขึ้น เช่น บางคนบอกว่า ทำไปก็เท่านั้น เห็นแต่คนหน้าเดิมๆ ได้เลื่อนขั้นอยู่นั่นแหละ คนหน้าใหม่ๆ เข็นกันสุดฤทธิ์ก็ตามคนหน้าเดิมไม่ทัน ก็เลยไม่รู้จะคำนวณ load unit กันไปทำไม

ปีนี้มหาวิทยาลัยใช้ระบบ online ในการคิด load unit ซึ่งแต่เดิมใช้เขียนลงใน Excel ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆ คน

การนำระบบใหม่เข้ามาใช้ย่อมมีปัญหาแน่นอน ค่ะ ดังนั้น นักพัฒนาอย่าเพิ่งท้อนะค่ะ เสียงผู้ใช้คือเสียงสวรรค์ค่ะ และนี่คือปัญหาที่ดิฉันเจอในระบบใหม่ เช่น

- ปัญหาการสื่อสาร เจ้าหน้าที่คิดว่าต้องทำทั้งใน excel และ online
- ระบบใหม่ไม่ตรงกับระบบเดิม มีหลายช่องใส่ข้อมูลไม่ได้ดังใน excel ของเดิม

- error ของระบบ

ส่วนปัญหาเดิมๆ ที่เจอในการคิด load unit เช่น

- ไม่รู้ว่าจะใส่ช่องไหน อ่านคู่มือแล้วก็ตอบไม่ได้ ต้องถามไปทางเจ้าหน้าที่คณะ เจ้าหน้าที่คณะก็ต้องถามกันต่อไปที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
- ไม่รู้ว่าจะคิด load unit เท่าไรสำหรับงานชิ้นที่ไม่เคยทำมาก่อน แล้วก็เช่นเดิม เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้
- บางคนส่งหลักฐานไม่ครบ จะตรวจสอบกันอย่างไร เช่น บอกว่าประชุม 30 ชม. แต่ไม่มีหนังสือเชิญ (ระบบสารบรรณกับระบบ HRM ของมหาวิทยาลัยต้องหาทางเชื่อมโยงกันให้ได้ค่ะ)
- บางคนเขียนเวอร์ บางคนเขียนน้อย คนที่เขียนน้อยก็บ่นรำพึงรำพันว่า ทำไปก็เท่านั้น มีแต่คนหน้าเดิมที่ได้เลื่อนขั้น
- รางวัลที่ไม่เป็นธรรมสำหรับคนหน้าใหม่เพิ่งวิ่ง ทำให้เกิดระบบเช้าชามเย็นชาม (ต้องแยกประเภทรางวัลแล้วค่ะ) *** ข้อนี้สำคัญ และน่าสงสารอาจารย์รุ่นใหม่หลายคนที่เริ่มท้อแล้ว  ส่วนรุ่นเดิมท้อนั้นอยู่นานแล้ว :) !!!

...

ดิฉันหมดไปหนึ่งวันกับการคิด load unit ลงใน excel แล้วมารู้ตอนเย็นว่าเขาเลิกใช้แล้ว

พรุ่งนี้อีกหนึ่งวัน คงยังต้องสาระวนกับการคิด load unit ลงในระบบ online แต่น่าจะทำได้เร็วขึ้นเพราะเตรียมข้อมูลไว้แล้วใน excel

... เฮ้อ...อยากเป็นอะไรดีหละครานี้ ...