GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

งานวิจัย "นเรศวรวิจัย"

"นเรศวรวิจัย"การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานซ่อมบำรุงบนพื้นฐาน Web Service

การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานซ่อมบำรุงบนพื้นฐาน Web Service

งานวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกมีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านงานบริการเครื่องช่วเดินอากาศให้แก่อากาศยาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำอากาศยานเข้าสู่สนามบินโดยปลอดภัย ซึ่งระบบดังกล่าวจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการบิน ระยะทางตำแหน่งที่ตั้งสนามบิน แนวในการร่อนลงสู่สนามบิน ซึ่งความสำคัญของข้อมูลแต่ละระบบของอุปกรณ์จะต้องให้ได้ตามข้อกำหนดขององค์กรการบินระหว่างประเทศ โดยมีการทดสอบการทำงานของระบบ นอกจากนี้ยังดำเนินการติดตั้งปรับปรุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ การเก็บไฟล์ผลการปฏิบัติงานกระจายอยู่ในคอมพิวเตอร์หลายเครื่องและในแต่ละเครื่องมีการจัดเก็บข้อมูลไว้หลายที่ มีการจัดเก็บที่ซ้ำซ้อน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในที่อื่น ๆ ก็ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมือนกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 42670
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)