ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการความรู้ของส่วนราชการ

  ติดต่อ

  ปัจจัยความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคการทำ KMที่ทุกหน่วยงานเจอปัญหาคล้ายกัน ๔ ประการ  
     ผมได้รับมอบหมายจากท่านรองผู้ว่าฯจังหวัดนนทบุรี(รองวิเชียร)ให้ทำหน้าที่ CKO ไปร่วมประชุมนำเสนอความเป็นมา เป้าหมาย และการดำเนินการจัดการความรู้ของจังหวัดนนทบุรี  ในการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง KM ของส่วนราชการ ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้คัดเลือกมา ๖ หน่วยงานคือ กรมการประกันภัย  กรมศุลกากร  จังหวัดนนทบุรี  สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานปลัดกระรวงพาณิชย์  และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  โดยจัดในวันที่    สิงหาคม ที่ผ่านมา  ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี (ทั้งวัน)
        วันนั้นมีรายการที่น่าสนใจหลายรายการ  อาทิ
   -
CKO ทุกหน่วยงานแนะนำคณะทำงานและกล่าวถึงเป้าหมายการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
   -แลกเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
   -แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินกิจกรรม  เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จ  ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่ได้รับ
   -การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
CPAC
      
ผมได้รับความรู้จากการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานมากมาย  แต่ผมติดใจในประเด็นที่แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคการทำ KM ที่ทุกหน่วยงานเจอปัญหาคล้ายกัน  ๔ ประการคือ
          ๑.ปัญหาเจ้าหน้าที่บอกว่ามีงานประจำมากเลยรู้สึกว่า
KM
ไปเพิ่มงาน
          ๒.ปัญหาวัฒนธรรมองค์กรที่ยังเป็นแบบราชการโดยสั่งตรงเป็นแนวตั้งไม่ค่อยฟังข้างล่าง 
          ๓.ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความสนใจลงมาดูแลในเรื่องนี้ อย่างจริงจัง
          ๔.คนที่รู้เรื่อง
KM มีเพียงคณะทำงาน KM
เพียงไม่กี่คนเท่านั้น คนอื่นๆจึงถือว่าธุระไม่ใช่  เลยไม่สนใจให้ความร่วมมือ
        วันนั้นเราได้พูดถึงทางแก้แต่ละปัญหาเหมือนกัน  แต่ยังไม่กว้างขวางนัก  เพราะมีเวลาจำกัด  จึงอยากให้ท่านที่ทำ
KM แล้วเจอปัญหาแบบเดียวกันนี้ และได้มีวิธีแก้ปัญหาที่แยบยลจนได้ผลดีมาเล่าสู่กันฟังบ้างก็จะเป็นกุศลอย่างยิ่งครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

หมายเลขบันทึก: 42662, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:32:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #kmจังหวัดนนทบุรี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

Tadsanee
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 
   เป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่เรามักจะกลัวการทำสิ่งใหม่ หรือบางครั้งก็มองไม่เห็นผลดีที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวคงจะต้องทำใจเย็นเป็นประการแรก  ส่วนประการที่สองคือ ลองทำงานชิ้นเล็กๆให้สำเร็จเป็นตัวอย่าง แล้วผู้คนทั้งหลายจะเริ่มออกมาดูและทำตาม