KM ที่รัก ตอนที่37 ความเข้มแข็งของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับรูปแบบการกระจายอำนาจ

ผลกระทบจากกระแสร์ โลกาภิวัฒน์ ต่อความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา
                              “โลกาภิวัตน์”  เป็นกระบวนการทางสังคม  รูปแบบหนึ่งที่เราพบเจอกันในชิวิตประจำวัน    แต่ที่น่าสนใจคือกระบวนการทางสังคมแบบนี้    มีอิทธิพล ต่อสรรพสิ่งในโลกมากมายเช่น การบริหารประเทศ เศรษฐกิจ สังคม คนทุกชนชั้น ไม่ว่ายากดีมีจน โลกาภิวัตน์ จะมี ประเด็นสำคัญอยู่ที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกันทั่วโลก  เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น  จะกระทบไปอย่างรวดเร็วเช่น กรณีวิกฤติการโรคซาร์สอย่างเดียว   ส่งผลกับอุสาหกรรมการบิน  การท่องเที่ยว  หรือกระแส วัฒนธรรมบริโภคนิยม  ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วรุนแรงจนสังคมตั้งตัวไม่ทัน “มีความรู้ไม่พอใช้” จึงเกิดปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ  การศึกษามากมาย
        เมื่อเราตามกระแสโลกาภิวัฒน์ไม่ทัน  เรียนว่าวิทยายุทธ์ ไม่ทันเหตุการทำให้เกิดปัญหาทางโครงสร้างทางสังคม  โดยเฉพาะทางโครงสร้างของสังคม  โดยเฉพาะการเรียนรู้ของสังคม  สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการรับรู้  ไม่ใช้สังคมแห่งการเรียนรู้  รับรู้ความรู้และบริโภคนิยมอย่างเดียว ทำให้การศึกษาแทบไม่มีบทบาท    ในการทำหน้าที่ ของการ เป็นส่วนที่สรรสร้างมนุษย์ ให้เป็นผู้ที่มีปัญญาได้   ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับ การจัดการศึกษาก็ได้รับผลกระทบ จากโลกาภิวัฒน์ อย่างทั่วหน้า  ครอบครัวก็แตกสลาย สังคมก็แตกสลาย  ครู ในโรงเรียนเองก็โดนกระแส บริโภคนิยม โจมตี จนเสียการทรงตัว การศึกษาของไทย จึงพิการยิ่งมีการกระจายอำนาจเป็นโรงเรียน(CEO)  ผู้บริหาร จึงกลายเป็น ผู้นำแห่งเผด็จการ(บางคน)  ยิ่งมารวมกับอบต.(หลายอบต.) ที่เผด็จการ  ก็ยิ่งน่ากลัวไปกันใหญ่  ไม่รู้จะทำอย่างไรดีครับ (  ช่วยพวกเราคิดหน่อยครับ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#หลัสูตร

หมายเลขบันทึก: 42675, เขียน: 04 Aug 2006 @ 22:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)