สองอาทิตย์ร่างกายไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วก็ต้องวิ่งวุ่นตลอด ตั้งแต่เรื่องบ้านที่จะย้ายเข้า ดูงานโปรเจ็คนักศึกษา ออกข้อสอบ midterm คุมสอบ midterm จัดทำเอกสารงานวิจัย ส่งผลงานวิจัย critique งานโครงการวิจัย ประชุมโน่นประชุมนี้

และ เขียน TOR ย่อมาจากอะไรนี่ยังไม่รู้เลย แย่จังเรา และต้องกรอก Load units และมาปีนี้ต้องทำซ้ำสองครั้ง ทำบน Excel ครั้งหนึ่งเพื่อส่งให้คณะ และทำอีกครั้งบน online เพื่อส่งให้มหาวิทยาลัย ทำงานซ้ำสองงานโดยความจำใจ เมื่อทำไปพักใหญ่แล้วปรากฏว่าระบบทาง online ไม่สามารถกรอกได้ครบถ้วนทุกข้อมูลอย่างใน Excel ก็เลยหยุดทำใจ... เฮ้อ...อยากเป็นทศกัณฑ์

Update (4 Aug 49): TOR ย่อมาจาก Terms of Reference แต่ก็ยังไม่รู้ว่า มันเกี่ยวกันอย่างไรกับ Load units นะ