งานวิจัยที่น่าสนใจ

  ติดต่อ

  งานวิจัยที่น่าสนใจ  

        รายงานวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอหลักการวอเคราะห์วงจรกรองความถี่สายพานกระแสรุ่นที่ 2 ในแบบแรงดันโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบกราฟการไหลของสัญญาณ จากหลักการนี้ทำให้สามารถวิเคราะห์หาฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบได้ง่ายและรวดเร็วกว่าหลักการวอเคราะห์หาฟังก์ชันถ่ายโอนโดยวิธีตรง โครงสร้างของวงจรกรองความถี่ที่ได้ทำการออกแบให้ผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจร ที่สามารถปรับค่าได้จากความต้านทาน หรือ ตัวเก็บประจุ ภายในวงจร ในการทดลองนั้นใช้โปรแกรม PSPICE ในการจำลองการทำงานของวงจร ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องต้องกันกับทฤษฏี ด้วยดี

 

นิฤมล มิ่งประเสริฐ

ผู้จัดทำ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิฤมล

หมายเลขบันทึก: 42399, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:31:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #งานวิจัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)