คู่มือการใช้ GotoKnow แบบ Flash animation

ตอน การใส่รูปถ่ายในประวัติ

จัดทำโดย นักศึกษาปี 4 คณะวจก. มอ.