อาทิตย์นี้ช่างเป็นอาทิตย์ที กองกิจการนิสิต ทำงานกันอย่างหนัก โดยเฉพาะวันนี้ เพราะต้องเขียนแผนและโครงการประจำปีงบประมาณปี 2550 เสนอเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการวันพรุ่งนี้ และงานที่วิ่งวุ่นหรือทำงานกันแบบวิ่งทำงานจริง ๆ ก็ คือ งานวินัยฯ ผู้เขียนมีความรู้สึกว่าห้องทำงานเล็กไปถนัดตา และวันนี้ทางระหว่างห้องงานวินัยฯ และห้องงานบริการฯ คงเป็นคลอง
            แต่ หน่วยงานที่เหนื่อยที่สุด คือ หน่วยประกันคุณภาพ ที่ต้องคอยให้คำแนะนำ แต่ติดตามงานกันอย่างหนัก สำหรับผู้เขียนรู้สึกขอบคุณ หัวหน้างาน และพี่ต้น หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ ที่แนะแนวทางและปรับเปลี่ยนโครงการ ของผู้เขียนซึ่งเป็นโครงการด้านวินัยจราจรและประชาสัมพันธ์ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย ให้ (แอบคิด และแก้ไขจนดึกมา 3 คืน แล้ว) ยอมรับว่างานด้านประกันคุณภาพนี่เป็นงานที่ละเอียด และหนักจริง ๆ คะ