ว่าด้วยการประเมินตนเอง...คลิกโดยพลัน!

qainovt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
(คัดลอกบันทึกของคุณบอย สหเวช บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ KPRU ทุกท่านอ่านค่ะ)
เก็บตก (2) : สัมภาษณ์ QA บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์

   ช่วงระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะสหเวชศาสตร์ได้มีการรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2548  ซึ่งมีศ.เกียรติคุณ นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ เป็นประธานกรรมการ หลักฐานในการตรวจสอบบางอย่างทางคณะสหเวชฯ ระบุไว้ว่า ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ท่านก็บอกว่า เมื่อต้องการให้สัมภาษณ์ท่านก็จะสัมภาษณ์ ท่านให้ผมไปหาตัวแทนงานละคนในสำนักงานเลขานุการ ซึ่งสำนักงานเลขานุการมี 5 งาน รวมเป็น 5 คน และอาจารย์ 2 ท่าน ผมได้ไปหาผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มาให้ท่านเรียบร้อย ท่านบอกผมว่าใช้วิธีการสัมภาษณ์รวมทั้งหมด ผู้ทุกสัมภาษณ์ มีดังนี้

 • คุณชรินทร์ ร่วมชาติ         ตัวแทนงานธุรการ
 • คุณดาวรุ่ง จันทร์เปรม      ตัวแทนงานการเงินและพัสดุ
 • คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์  ตัวแทนงานนโยบายและแผน
 • คุณนันทิดา  ทัพเกษม      ตัวแทนงานบริการการศึกษา
 • คุณอรชร  พุ่มเมือง           ตัวแทนงานห้องปฏิบัติการ
 • อาจารย์ศุภวิทู สุขเพ็ง
 • อาจารย์ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์

  ผู้บริหารของคณะที่ถูกสัมภาษณ์ มี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

  ผมได้มีโอกาสนั่งฟังท่านสัมภาษณ์ทุกคนไปด้วย ท่านเริ่มต้นโดยการให้ทุกคนแนะนำตัว และเปิดประเด็นคำถาม ซึ่งผมได้ทำหน้าที่คุณลิขิตไปด้วย  คำถามของท่านผมได้บันทึกรวบรวมไว้ดังนี้

  คำถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของคณะสหเวชศาสตร์

 • วิสัยทัศน์คณะว่าอย่างไร
 • ทำไมต้องปี 2553
 • เป็นความฝันหรือเปล่า
 • คิดว่าสำเร็จไหม เพราะ ........
 • มีคนมาสอนวิธีวิจัยหรือเปล่า
 • พันธกิจ มีอะไรบ้าง
 • ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไร
 • พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไร

           คำถามทั่วไป

 • อยู่คณะมีความอึดอัดอะไรบ้าง
 • ทะเลาะกันไหม
 • อิจฉาไหม
 • ให้รางวัลตามคุณธรรมไหม
 • ท่านคณบดีคนเก่าดีไหม ดุไหม
 • คนที่ทำงานอยู่โดนดุไหม
  "ดุเพื่อดุ" , "ดุเพื่อกัด" " กัดเพื่อกัด"
 • สถานที่เป็นอย่างไรบ้าง
 • นักศึกษาเป็นอย่างไร มีความพร้อมไหม
 • คนพอไหม
 • การจัดซื้อ - จัดจ้าง e-auction แก้ปัญหาการโกงได้ไหม
 • เป้าประสงค์ของคณะมีอะไรบ้าง
 • คนในคณะรู้ไหมงบประมาณได้เท่าไร
 • มีแผนปฏิบัติการประจำปีให้ดูไหม
 • เมื่อแผนเสร็จแล้วรู้กันทั่วไหม
 • ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำแผนหรือเปล่า
 • สอนหนักไหม
 • บริการวิชาการของคณะทำอะไรบ้าง
 • ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้าง
 • สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร
 • คิดจะอยู่ที่นี้ตลอดไปหรือเปล่า

  ทิ้งท้ายด้วยคำพูดว่า "ขอให้ทุกคนมีความสุข" พร้อมกับพนมมือด้วย

                                                                                        บอย สหเวช

***************************************

คัดลอกมาจากที่นี่ค่ะ เรียนเชิญทุกท่านติดตามอ่านบันทึก(ต้นฉบับ)และข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องค่ะ

ช่วงระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะสหเวชศาสตร์ได้มีการรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีกา...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QA Innovationความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาทักทายครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอ.ขจิต How are you, sir?

มหาวิทยาลัยแห่งเมืองกล้วยไข่ชากังราว นับถอยหลังเพื่อเข้าสู่วันที่ 11-14 กันยายนแห่งการต้อนรับการมาเยือนของท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาจาก สมศ. ค่ะ  ตื่นเต้นและเตรียมความพร้อมกันทุกฝ่ายค่ะช่วงนี้ ^^