หลายวันก่อนประมาณ 2 สัปดาห์ สังเกตว่าจิงเซงกินจุ แล้วท่าทางอ้วนขึ้นมาก ชอบกินน้ำหวาน น้ำผลไม้ ไม่ยอมกินน้ำเปล่าเลย ที่บ้านจึงตกลงจะให้เลิกกินน้ำหวาน ก็ช่วยก้นพูดบ่อย ๆว่า กินหวานไม่ดี่ ทำให้ฟันผุ และอ้วน เป็นเด็กอ้วนไม่แข็งแรง  พูดบ่อย ๆ ทุกวัน และคุณพ่อก็หยุดซื้อน้ำผลไม้มาแช่ตู้เย็น แต่ซื้อน้ำเปล่าขวดน่ารักๆมาแช่เย็นแทน ได้ผลดี เกินคาด จิงเซงกินน้ำเปล่าแทนน้ำหวานได้แล้ว แต่ยังกินจุมาก