ต้วต่อเป็นศัตรูผึ้งที่ชุกชุมในหน้าฝน จะจับผึ้งกิน ถ้ารังผึ้งอ่อนแอต่อจะบุกเข้าไปในตัวผึ้ง ต่อมีหลายชนิด เช่นต่อหัวโขน ต่อภูเขา