ปชส.”หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติสหวิชาชีพเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์” และ “ฐานข้อมูลการค้ามนุษย์” โดยองค์กร FACEและเครือข่าย

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ทางองค์กร FACE มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก นำโดย คุณสุดารัตน์ เสรีวัฒน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก หน่วยประสานงานเพื่อการต่อจ้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (TRAFCORD) และ มูลนิธิเอเชีย ได้ทำการนำเสนอ “ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์” และ “ ฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์” เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องการค้ามนุษย์ และ ผู้ที่สนใจ
ขอประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เพื่อสังคม "หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติสหวิชาชีพเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์” และ “ฐานข้อมูลการค้ามนุษย์” โดยองค์กร FACE และเครือข่าย ค่ะ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ทางองค์กร FACE มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก นำโดย คุณสุดารัตน์ เสรีวัฒน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก หน่วยประสานงานเพื่อการต่อจ้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (TRAFCORD) และ มูลนิธิเอเชีย ได้ทำการนำเสนอ “ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์” และ “ ฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์” เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องการค้ามนุษย์ และ ผู้ที่สนใจ ซึ่ง “ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์” และ “ ฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์” นี้ เป็นผลมาจากการจัดทำ “ โครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์” ซึ่งได้ทำงานร่วมกับ คณะอนุกรรมการการจัดทำระบบฐานข้อมูลระดับชาติด้านการค้ามนุษย์ ที่ดำเนิน “โครงการจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินคดีค้ามนุษย์” ในประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานทั้งสองโครงการจากรัฐบาลอิตาลีมาทางกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลี ผ่านองค์กร UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) ซึ่งทำงานร่วมกับ ECPAT International ที่ประสานโครงการจัดทำฐานข้อมูลค้ามนุษย์ กับ 3 ประเทศในโครงการ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา โดยในการนำเสนอหลักสูตรฯ และฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมเอเชีย ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก Mr. Gianluca Greco เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และ Mr. Mark CAPALDI รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ ECPAT International กล่าวเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานทั้งของราชการ และ องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์จากทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๑๐๐ ท่าน ซึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้เคยร่วมงานการพัฒนาหลักสูตรฯ และผู้ที่เคยได้รับการอบรมตามโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว และในการสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอหลักสูตรฯ และ ฐานข้อมูลการค้ามนุษย์นี้ ทางโครงการได้รวบรวมผลการดำเนินการ และเอกสารประกอบหลักสูตรฯ ตีพิมพ์ออกเป็นรูปเล่ม ทำปกแข็งสวยงามเพื่อการสะดวกต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรและข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ดังนันทางโครงการฯ จึงขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์องค์กรและสื่อมวลชนที่สนใจช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและฐานข้อมูลดังกล่าว โดยสามารถขอรับทราบรายละเอียดผลการดำเนินงานของโครงการหรือเอกสารประกอบหลักสูตรได้ที่ มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE) ตู้ปณ. ๑๗๘ คลองจั่น กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๒- ๕๐๙ -๕๗๘๒ , ๐๒-๙๔๗ – ๗๓๐๗ โทรสาร ๐๒-๕๑๙-๒๗๙๔ E-mail : face@internet.ksc.net.th http://www.un.or.th/TraffickingProject/FACE/face_home.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มโนภิรมย์ รตีความเห็น (2)

เอ..วันนี้ไม่รู้เป็นไงค่ะ พยายามแก้ไข เพื่อแยกบันทึกเป็นหลายๆ ย่อหน้า อยู่หลายที แต่ไม่ยอมแยกกันซักที ขออภัยที่ต้องปล่อยให้ลายตาไปก่อน เดี๋ยวทราบคำตอบแล้วจะมาแก้อีกที เผอิญว่าเมื่อวันที่ 28กค.49 ที่ผ่านมา ที่มีการนำเสนองานนี้กันนั้น ชลได้รับปากพี่ตุ้ก สุดารัตน์ เสรีวัฒน์ และพี่ๆทีมงาน FACE ไว้ล่วงหน้าซะดิบดีที่จะไปร่วมงาน แต่กลับมาได้รับนัดกระทันหันของมท.1 เรื่องขอพาอาจารย์อายุ และ ลูกศิษย์เข้าพบ เลยไม่ได้ไปร่วมงานค่ะ ก็เลยขอโอกาสประชาสัมพันธ์งานนี้ให้เป็นที่รับทราบกันอีกทีนะคะ ท่านที่เห็นประโยชน์ขอกันช่วยประชาสัมพันธ์ หรือ ถ้าจะขอใช้ประโยชน์ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์กรFACE ตามที่อยู่ และเบอร์โทรข้างต้นได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
แน่ะ.. ในข้อคิดเห็นก็ไม่ยอมแยกย่อหน้าให้เหมือนกันแฮะ...