เพิ่งสอบเสร็จ สอบภาษาอังกฤษค่อนข้างยากแต่มั่นใจว่าทำได้รอดูผลก่อน มีสำนวนในภาษาอังกฤษเรามักแปล make แปลว่าทำ do ก็ทำอีก งง ตายเลย มาดูสำนวนดีกว่าว่า make แปลว่าอะไรได้บ้าง 

make advances in            ก้าวหน้า

  

make an investment        ลงทุน

   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">make an attempt            พยายาม</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">make a comparison         เปรียบเทียบ</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">make a forecast             พยากรณ์</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">make a plan                  วางแผน</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">make a prediction           ทำนาย</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">make a suggestion          แนะนำ</p>    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">make a profit                 ทำกำไร</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p>   ตัวอย่างเช่น Julia  has been busy       making plans for (=preparing for)  her wedding.  <div align="center"></div>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">    พรุ่งนี้จะพยายามหาคำว่า do มาฝากนะครับ จริงๆแล้ว make มีมากนะครับ แต่ค่อยๆนำเสนอ จะไม่ได้เบื่อขอบคุณมากครับ</p> <div id="smileyDIV19"> <div style="text-align: center"></div> </div>