เช้าวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549 เวลาประมาณ 09.30 น.ได้มีนักเรียนหญิงชั้นม .5/4 สองคนมาพบข้าพเจ้าพร้อมกับนำโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้มาให้ข้าพเจ้าดูแล้วถามว่าอาจารย์คิดอย่างไร เมื่อข้าพเจ้าได้ดูรูปแล้วก็ถามนักเรียนคนที่ถ่ายว่าไปถ่ายที่ไหนถ่ายใครถ่ายอย่างไร นักเรียนเล่าว่าเมื่อสักครู่ได้ถ่ายรูปเพื่อนที่นั่งเรียนอยู่ติดกับผนังห้องเรียนขณะที่ถ่ายไม่มีใครเดินผ่านมาเลยและภาพที่ออกมามีลักษณะคล้ายกับผมผู้หญิงมาบังใบหน้าของเพื่อนก็เลยลองถ่ายใหม่ครั้งที่สองปรากฎว่าก็ได้ภาพปกติทุกอย่างต่างกับภาพแรก ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถให้คำตอบกับนักเรียนได้ว่ามันเกิดจากอะไรถ้าใครได้ดูภาพนี้แล้วช่วยตอบนักเรียนแทนข้าพเจ้าด้วยนะจะขอบคุณเป็นอย่างมาก