วัน และเดือนที่ผ่านมา (2)

การพัฒนาระบบราชการ เครือข่าย การบริหารแบบมีส่วนร่วม

สถาบันยุทธศาสตร์ฯ  ร่วมกับ ก.พ.ร.  กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวโดยใช้เส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จ.ขอนแก่น  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน  สนใจรายละเอียดผลการประชุมดูได้ที่ http://www.opdc.go.th (ข่าว E-news)  และ http://www.nedsi.kku.ac.th  ในฐานะผู้จัดการประชุมส่วนหนึ่งขอสรุป AAR  ดังนี้

1.  ผู้เข้าประชุมมีมุมมองเกี่ยวกับ EWEC แตกต่างกัน  ตามสถานะของต้นสังกัด

2.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่านติดราชการรับมอบนโยบายที่ กทม.  ต้องส่งรองผู้ว่าฯ เข้าประชุมแทนทำให้ขาดความต่อเนื่อง 

3.  ทั้ง 4 หน่วยงานที่จัดมีความร่วมมือกันดีพอสมควรทั้งๆ ที่งานนี้เลื่อนการจัดมาหลายครั้งจนทีมงานไม่แน่ใจว่าจะจัดได้

4.  ประเด็นที่นำเสนอที่ประชุมให้ความสนใจมาก  แต่ยังขาดการนำไปปฏิบัติว่าจะมีผู้รับผิดชอบอย่างไรเนื่องจาก  อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

5.  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ เปลี่ยนตัวบุคคลไปอย่างมากทำให้ขาดความเข้าใจเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#aar#เครือข่าย#การพัฒนาระบบราชการ#การบริหารแบบมีส่วนร่วม

หมายเลขบันทึก: 42371, เขียน: 03 Aug 2006 @ 17:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)