ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยาน 2549 หน่วยพัฒนาองค์กรร่วมกับอาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน English For Daily Life ให้กับพนักงานและนักศึกษาผู้สนใจ ทำให้ตนเองในฐานะผู้ประสานโครงการได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษดีๆ ที่ประทับใจสามารนำมาปรับใช้ในการทำงาน

* I will do my best.  "ฉันจะทำให้ดีที่สุด" นั้นหมายถึงความพยายาม ตั้งใจทุ่มเทสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด


*It doesn't matter.  "ไม่เป็นไร" หากบางครั้งเพื่อนหรือใครบางคนทำให้งานยุ่งยาก "ไม่เป็นไร" เป็นคำที่แสดงถึงมิตรภาพการให้อภัยระหว่างกันอย่างจริงใจ

*Good job,Well done เป็นคำชมที่เราควรพูดให้ติดปาก "เยี่ยมจริงๆ"

*Agruement "การโต้เถียง" การโต้เถียงก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไป หากทุกคนเปิดใจรับฟังจะทำให้เราได้แนวคิดใหม่ๆ