ธุรกิจการศึกษาผมหมายความว่าการใช้การศึกษาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่การเปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษต่างๆ การรับจ้างทำงานตามมอบหมายหรือรายงานค้นคว้า รวมถึงงานวิจัยต่างๆด้วย มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องเปิดศูนย์ฯเพื่อรับนักศึกษา สอนบ้างค้นคว้าบ้าง มอบหมายงานบ้าง สารพัดแต่จะทำ บางแห่งลงทะเบียนผ่อนส่งก็ได้ จะจบเมื่อไรจึงจ่ายค่าเรียนให้ครบ ฟังดูน่ากลัวมากครับ อาจารย์ทั้งหลายก็หาเงิน อยากรวย อยากมี อยากเป็น ผู้เรียนก็อยากมีวุฒิให้สูงๆ คุณภาพจะมีหรือไม่ ไม่มีใครพูดถึงนัก หากมาพูดเรื่องคุณภาพอยู่การพัฒนาก็ช้า ว่ากันเสียอย่างนี้ อยากฝากให้ผู้รับผิดชอบทั้งหลายทั้งฝ่ายนโยบาย ฝ่ายปฏิบัติการ ได้คิดให้รอบด้านรอบคอบ อย่าปล่อยให้วัวหายล้อมคอก ปริญญาท่วมหัวเอาตัวและชาติไม่รอด หรือปริญญาเฟ้อ แล้วจะเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษาที่เรียกกลับมาคืนไม่ได้