วันนี้เราจะมาพูดถึงการประเมินแบบชาวบ้าน(Local Evaluation) เป็นการประเมินอย่างไร้กฎเกณฑ์แต่ไม่ไร้สำนึก  เป็นการประเมินตามความรู้สึก  หรือประเมินจากสิ่งที่ได้เห็น  ได้ยิน  ได้ลิ้มรสชาติ การประเมินแบบชาวบ้านมีมาเนิ่นนานโดยที่ไม่มีใครรู้ตัว  ยกตัวอย่างการประเมินง่ายๆ เช่น นาย แดง และนายดำ จะลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายแดงลูกชาวนาเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมมาตลอดงานบุญ  งานแต่ง  งานศพใครนายแดงไปช่วยอย่างเต็มที่มาตลอด  ส่วนนายดำไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอาศัยว่าพ่อแม่เป็นคนมีฐานะดีในหมู่บ้าน  ปล่อยกู้ให้ชาวบ้านจำนวนมาก  อยากทราบว่าผลเลือกตั้งใครจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ...... นายแดงหรือว่านายดำ  ท่านลองประเมินด้วยความรู้สึกของท่านดู