GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เทคนิคการบริหารของ ครูใหญ่บังเอิญ อิ่มจิตร โรงเรียนเทพประทานพร

"ทุกอย่างอยู่ที่ผู้บริหาร ถ้าคุณภาพโรงเรียนไม่ดี จะต้องรับผิดชอบโดยตรง”...ครูใหญ่บังเอิญกล่าว

        เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ผมได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเทพประทานพร ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่แถวท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งมา 50 กว่าปีแล้ว ในท่ามกลางความวิกฤติของโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กในปัจจุบัน แต่โรงเรียนแห่งนี้ก็สามารถคงคุณภาพ เป็นที่ต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองมาตลอด แม้พื้นที่ของโรงเรียนจะคับแคบมาก แต่ปีนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6 ประมาณ 700 คน(ใกล้เคียงกันทุกปี)       
        ผมได้สัมภาษณ์ครูใหญ่บังเอิญ อิ่มจิตร ซึ่งบริหารโรงเรียนนี้มา 20 กว่าปีแล้ว ว่าท่านมีเทคนิคการบริหารอย่างไร จึงสามารถสร้างการยอมรับให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครูใหญ่บังเอิญได้เล่าให้ฟังว่า ที่โรงเรียนนี้มีมาตรฐานที่เป็นจุดขายคือ “นักเรียนที่จบจากที่นี่ต้องอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น”
        เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานนี้ท่านจะสร้างความเข้าใจ ความตระหนักให้แก่ครูทุกคนเพื่อพยายามให้บรรลุในมาตรฐานนี้ให้ได้ โดยต้องไม่ทิ้งหลักการ จุดหมาย และแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด โดยต้องส่งเสริมให้ครบถ้วนตามพหุปัญญาด้วย
       วิธีการหลักที่ท่านใช้ประจำคือ ท่านจะทำใบงานทดสอบการอ่าน การเขียนและการคิดเลขของนักเรียน แล้วจะเรียกนักเรียนมาทดสอบความรู้เป็นรายคนจนครบ ถ้าพบข้อสังเกตในเด็กคนใดก็จะเชิญครูที่สอนมานิเทศ พูดคุย วิเคราะห์หาทางแก้กันเป็นรายคน
       ดังนั้นท่านจึงรู้จักเด็กทุกคน เห็นหน้าเรียกชื่อได้ทั้ง 700 คน ท่านไม่ได้ทำหน้าที่บริหารอย่างเดียว ท่านเป็นครูผู้สอนนักเรียนด้วย โดยปีนี้สอนชั้น ป.6 และวันๆจะไม่ไปไหน จะขลุกอยู่กับเด็ก อยู่กับครู ในโรงเรียน เว้นแต่มีภารกิจที่สำคัญภายนอกเท่านั้นจึงจะออกไป
       ท่านทำมาอย่างนี้ 20 ปีแล้ว จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้รับใบอนุญาตให้ท่านดูแลโรงเรียนเบ็ดเสร็จ
      งานหลักอีกอย่างหนึ่งของท่านคือการตรวจแผนการสอนของครูทุกคน โดยตรวจ 2 รอบ รอบแรกตรวจการเตรียมการสอน และรอบที่สองก็ตรวจบันทึกหลังสอน แล้วจะสุ่มไปสังเกตการสอนของครูแต่ละคน พบประเด็นข้อสังเกตอะไรก็มาพูดคุย วิเคราะห์กัน เพื่อหาทางปรับปรุงการเรียนการสอน ไม่ใช่ตำหนิกัน
      นอกจากนี้ท่านยังให้นักเรียนประเมินครู ประเมินครูใหญ่ด้วย เพื่อฟังเสียงสะท้อนแล้วนำมาเป็นข้อมูลปรับปรุงพัฒนา
      ท่านบอกว่าเราทำกันอย่างนี้จนเป็นวัฒนธรรมแล้ว ครูเขาไม่รู้สึกเครียดอะไร เพราะเราตกลงกัน คุยกันก่อน และถ้าบกพร่องก็ไม่ดุกัน จะพูดกันดีดี แต่ต้องพูดจริงทำจริง เพราะเราต่างมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ
      ผมอดไม่ได้ที่จะถามว่า “โรงเรียนเอกชนก็ทำได้สิ โรงเรียนรัฐบาลที่ครูมีอิสระมากคงทำยาก”
      
ท่านก็ตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่า “ก็เพราะเราปล่อยกันมานานนะสิ ครูเขาจึงรู้ทาง รู้ว่าผู้บริหารไม่เอาจริง ไม่มีทิศทางที่แน่ชัด และไม่ดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง ก็เลยทำกันไม่จริงจัง สิ่งที่ผู้บริหารควรทบทวนคือเรื่องนี้ โดยเฉพาะการนิเทศภายใน”
      ผมก็เลยถามต่อว่า “ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลควรเริ่มต้นอย่างไร”     
     ท่านก็ยกเอาระบบประกันคุณภาพภายในมาพูดว่า “เราต้องมีมาตรฐาน มีทิศทางที่แน่ชัด แล้วคุยกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความตระหนัก สร้างกติกา สร้างความเห็นพ้องต้องกัน แล้วดูแลให้เป็นไปตามกติกาอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA ไม่ใช่ไฟไหม้ฟาง เชื่อว่าครูแต่ละคนเขาเห็นทิศทางที่แน่ชัด และมีส่วนร่วมคิดตั้งแต่ต้น เขาน่าจะทำอย่างมีความสุข”
     ครูใหญ่บังเอิญได้กล่าวทิ้งท้ายว่า "ทุกอย่างอยู่ที่ผู้บริหาร... ถ้าคุณภาพโรงเรียนไม่ดี เราจะต้องรับผิดชอบโดยตรง”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 41910
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 1
ความเห็น: 208
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น   

ผมเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้มานานเเล้วแถมยังเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมากจนพวกเพื่อนๆมรุมลอกแล้วยังมีเพื่อนที่กวนประสาทมากเลยแต่ผมก็ชอบอยู่โรงเรียนนี้มากเย้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยคร้าบ

http://110110.igetweb.com/ <<<เข้าชมเว็บ

http://110110.igetweb.com/ <<<เข้าชมเว็บ

http://110110.igetweb.com/ <<<เข้าชมเว็บ

http://110110.igetweb.com/ <<<เข้าชมเว็บ

http://110110.igetweb.com/ <<<เข้าชมเว็บ

อยู่ห้องครูไพสนุกมากกกมีเพื่อนหลายคนชื่อoil(ออย)P,nat(พี่แนท)nan(แนน)

ครูไพเก่งมากสอน คณิต/วิทย์ จนเด็กเกือบทุกคนเข้าใจทะลุปุโปร่งเลยคร่า

ชื่นชมที่เด็กรักครู รักโรงเรียน และเข้ามาเขียนบันทึกดีดีกันต่อเนื่อง

อยากทราบความรู้สึกของผู้ปกครองเหมือนกันนะ ...เอ้า...ใครเป็นผู้ปกครองโรงเรียนนี้ เล่าความรู้สึกดูบ้างปะไร

วัดดีคลาบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบสนอำlovelovelovelovelovelovelovelovelove

อยู่ห้องครูประไพ 6/1

เรียนสนุกมากได้ความรู้มากมาย

แต่น่าเสียดายเพราะว่าจะออกแล้ว

ไม่อยากออกเลย

คิดถึงครูทุกคน

สวัสดีค่าอยู่ห้องครูประไพ เนียมแตง 6/1

เรียนได้ความรู้มากมายครูทุกคนสอนดีมาก

ไม่อยากออกจากโรงเรียนนี้เลย

เพราะว่าคิดถึงครูทุกคน

ครูบางท่านใจดีกะนักเรียนมาก

ร๊ากกกครูทุกคนเลยคร้า

ไอ้หัวล้านล้านlove

หัวล้านล้านหัวล้านล้าน

หัวล้านล้านหัวล้านล้าน

หัวล้านล้านหัวล้านล้าน

หัวล้านล้านหัวล้านล้าน

หัวล้านล้านหัวล้านล้าน

หัวล้านล้านหัวล้านล้าน

หัวล้านล้านหัวล้านล้าน

สวัสดีค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่อนุบาล 1 แล้วค่ะเห็นแล้วไม่เบื่อเลยเพราะว่าที่นี่สอนดีมาก

คุณครูทุกคนใจดีมากค่ะตอนนี้อยู่ห้องครูประไพ เนียมแตง ป.6/1 ค่ะครูใจดีมากค่ะแล้วสอน

ก็เข้าใจง่ายไม่ยากเลยค่ะพี่หนูก็เคยเรียนที่นี่ค่ะชื่อ พรณรงค์ โตวรตอนนี้พี่เค้าอายุ 20 ปีแล้วค่ะ

ยังไม่บวชเลยพี่เค้ากะว่าจะบวชปีหน้าค่ะ

รักโรงเรียนเทพประทานพรมากครับรักเด็กป5/2ชื่อ.....หล่อมาก

หนูอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่อนุบาล2คุณครูที่โรงเรียนนี้ใจดีมากและเพื่อนๆที่โรงเรียนก้อนิสัยดีมักๆๆๆๆๆๆๆๆๆเพื่อนที่ฉันสนิทเป็นแก็งจีมนตรามี แหวน บิ้ว ออม จูน แกมมี่ จอมและฉัน ร๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆโรงเรียนนี้มักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ฉันรักโรงเรียนนี้มากโรงเรียนนี้เมื่อก่อนมีชื่อว่ารร.ดรุนานุบาลพ่อฉันก็เคยเรียนที่นี่พ่อจึงส่งฉัน พี่ น้องมาเรียนที่นี่รักเพื่อนแก็ง five day

วัดดีคล๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบ เป็น ไง บ้าง เพื่อน ร๊าก ม่าย รุ้ เรย นะ เนี่ย มา โพส กาน ตอน ไหน หุ หุ ก็ เลย มา ขอ โพส ด้วย คน น๊ะ ร๊าก โรง เรียน นี้ ที่ สู๊ดดดด เลยยยย บ๊ะ บาย

uhihiyวัดดีคล๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบ เป็น ไง บ้าง เพื่อน ร๊าก ม่าย รุ้ เรย นะ เนี่ย มา โพส กาน ตอน ไหน หุ หุ ก็ เลย มา ขอ โพส ด้วย คน น๊ะ ร๊าก โรง เรียน นี้ ที่ สู๊ดดดด เลยยยย บ๊ะ บาย

วัดดีคล๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบ เป็น ไง บ้าง เพื่อน ร๊าก ม่าย รุ้ เรย นะ เนี่ย มา โพส กาน ตอน ไหน หุ หุ ก็ เลย มา ขอ โพส ด้วย คน น๊ะ ร๊าก โรง เรียน นี้ ที่ สู๊ดดดด เลยยยย บ๊ะ บาย

วัดดีคล๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบ เป็น ไง บ้าง เพื่อน ร๊าก ม่าย รุ้ เรย นะ เนี่ย มา โพส กาน ตอน ไหน หุ หุ ก็ เลย มา ขอ โพส ด้วย คน น๊ะ ร๊าก โรง เรียน นี้ ที่ สู๊ดดดด เลยยยย บ๊ะ บาย

วัดดีคล๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบ เป็น ไง บ้าง เพื่อน ร๊าก ม่าย รุ้ เรย นะ เนี่ย มา โพส กาน ตอน ไหน หุ หุ ก็ เลย มา ขอ โพส ด้วย คน น๊ะ ร๊าก โรง เรียน นี้ ที่ สู๊ดดดด เลยยยย บ๊ะ บาย

วัดดีคล๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบ เป็น ไง บ้าง เพื่อน ร๊าก ม่าย รุ้ เรย นะ เนี่ย มา โพส กาน ตอน ไหน หุ หุ ก็ เลย มา ขอ โพส ด้วย คน น๊ะ ร๊าก โรง เรียน นี้ ที่ สู๊ดดดด เลยยยย บ๊ะ บาย

สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ห้อง ป.6/2ค่ะ มีกลุ่มเพื่อนที่ชื่อกลุ่ม Five Day ค่ะ

สวัสดีครับ ผมอยู่ป6/2 ห้องครูจินนะครับ

ครูจินใจดีมากเลยครับ ส่วนมากผมจะโดนตักเตือนมากกว่า

อีกไม่นานก็ไปต่อโรงเรียนอื่นแล้ว

ไม่อยากจาก ท.พ.เลยครับบ

เช่อ .0...

โรงเรียนนี้ดีมาก

มาเรียนกานเยอะๆๆนะ

ร้ากโคนเช่อ...โรงเรียน ท.พ.

สวัสดีค่ะ มีนามว่า ..... วันนี้อยากจะแฉเพื่อนที่ห้องมากๆๆๆๆถึงมากที่สุดแต่ก็ทำไม่ได้เพราะอาจจะโดนด่า

แต่ก็ยังอยากจะเล่าอยู่ดีเรื่องก็มีอยู่ว่า............. เดาเอาเองละกันจากกลุ่ม Five Day ค่ะ

ขอบคุณ เว็บไวต์นี้มากนะคที่ให้ ... ได้มาโพสข้อความ

สวัสดีค่ะ มีนามว่า ..... วันนี้อยากจะแฉเพื่อนที่ห้องมากๆๆๆๆถึงมากที่สุดแต่ก็ทำไม่ได้เพราะอาจจะโดนด่า

แต่ก็ยังอยากจะเล่าอยู่ดีเรื่องก็มีอยู่ว่า............. เดาเอาเองละกันจากกลุ่ม Five Day ค่ะ

ขอบคุณ เว็บไวต์นี้มากนะคที่ให้ ... ได้มาโพสข้อความ

ดีจร้าเพื่อนๆอย่าลืมมาทักทายกันนะ แล้วอย่าลืมทำงานครูตุ๊กด้วย บ้าย...บาย จร้า

ขอขอบคุณที่คุณครูทุกท่านสอนมาจนเรียนจบแล้วค่ะในปีใหม่นี้ขอให้คุณครูทุกทุกคนมีความสุข คิดอะไรก็ให้สมความปรารถนา

หนูรักคุณครูมากเลยค่ะหนูคิดถึงคุณครูที่สอนป.6/2ชื่อคุณครูจินตนา ทองแก้ว ครูนั้นสอนให้ฉันเป็นคนดีคุณครูจะติววิชาที่หนูไม่ถนัด

คุณครูสอนดีมากมากเลยล่ะค่ะถึงหนูจะจบไปแล้วแต่ก็คิดถึงคุณครูเสมอมาค่ะ

สุขสันต์วันปีใหม่ 2553 ค่ะ

บาย

ตอนนี้อยู่ป.6 อยากจะเล่าว่ามีคนชื่อ......นิสัยไม่ค่อยดีชอบว่าแต่คนอื่นไม่ได้ดูว่าตัวเองเป็นอย่างไร ขอบคูณที่ให้เล่าเรื่อง

สวัสดีค่ะปีนี้พวกหนูจะจบป.6แล้วค่ะ หนูขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอนพวกเราจนจบป.6นะคะ

ผมเป็นศิษย์เก่า ด.น. ครับ ผมจำชื่อคุณครูได้หลายคนครับ ครูบังเอิญ อิ่มจิตร ป.6 ครูสมพร อิ่มน้อย อนุบาล1 ครูตองเรียง ตินตะโมระ ป.3 ครูบุณนาค ครูระย้า ป.4 ดุมากมาก ครูไฉไล วงเวียนชอล์ค ครูจินตนา ใจดี เดี๋ยวนี้มาปลูกบ้านแถววัดเฉลิมแล้วเจอบ่อย แต่ครูจำไม่ได้ ครูประไพ เนียมแตง ครูปฐมฤกษ์ ดนตรี ครูมัณฑนา ครูศรีนวล ครูสมมาตร ครูเผด็จ ครูจำนงค์ ป.2 แล้วจำเพื่อนได้ทุกคน แต่ชื่อได้นิดหน่อย วรฐ จิรพยุงไชย เภสัชกรใหญ่แล้ว ศิริธร จับใจสุข พ.ต.ต.อรรณพ ลิมปิโรจนฤทธิ์ สารวัตรแล้ว ศิริวรรณ ศรีวิเศษ วันดี สุกัญญา สวัสดี สันติวุฒิ ดุสิต ศิริชัย ไก่แจ้ง พงศกร แสงหงษา และอีกเพียบขอโทษนะถ้าเพื่อนเปิดมาเจอ ผมก็บังเอิญเจอเหมือนกัน ถ้าคนไหนรุ่นเดียวกันก็เมล์มานะ [email protected]

สิ้นเดือนนี้ก็จะถึงวันกีฬาสี เดือนมกราคม

มีสีแดง สีเหลือง สีฟ้า

หวาดดีคร๊าบบบบ ท่านอาจานทุกคน

ตอนนี้ผมอยู่ห้องครูไพ 6/1

ครูไพไจดีมากๆ แต่มักจะเปงบางคั้ง

ผมไกล้จะจบแล้ว

ขอไห้ทุกคนโชดดีนะคับ

หวาดดีคร๊าบบบทุกๆคน

ร.ร นี้ มีความเก่าแก่ มาตั้ง 50 ปีนะ เท่าที่จำไม่ผิด

ก้อตอนนี้ผมอยู่ ป.6/1 ครูไพ

เหลืออีก 2 เดือนก้อต้องจากร.รนี้แล้ว

ก้อไม่อยากจะจากหรอก แต่มานจำเปงต้องไป

งั้นผมขอลาร.รนี้ ละกาน โดยผ่านเว็บ

ป.ล. ร๊ากร.รนี้มากๆๆ

จาก หค.132 เราจำนายได้นะบุญเลิศ เปลี่ยนชื่อซะเทห์เชียว

อยากทราบว่าโรงเรียนนี้ดีไหมคะ ค่าเทอมชั้นป.1ประมาณเท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ

ดีเพื่อนๆทุกคน อีกประมาณ1เดือนแล้ว ที่จะจบป. 6/1เค้ารู้ว่าใจนึงก็อยากปิดแต่อีกใจก็ไม่อยากจบ แต่ยังงัยๆมันก้อต้องจบ ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเพื่อนๆมอบให้กับเค้า(แนน ภัคจิรา)เค้ารู้ว่าเพื่อนไม่อยากจากกันเพราะความผูกพันธ์ทำให้เรารักกันจนไม่อยากจากไป ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ให้กับเค้านะ

รักนะเด็กป. 6/1และก้อ ป. 6/2 รักนะเพื่อนที่แสนดีที่สุดในชีวิตของเค้าและเค้าจะไม่ลืมพวกเธอเลย

รักครูประไพ และ ครูอำไพมากค่ะ

โรงเรียนเทพประทานพรดีมาก  

รักคุณครูทุกคนค่ะโดยเฉพาะครูจิน ครูประไพ บุญฉ่ำ ครูอำไพ

สวัสดีค่ะถึงคุณครู...และเพื่อนๆทุกคนหนูเองค่ะปาจรีย์ ฉันทรักษ์ วันปัจฉิมที่ผ่านมานี้หนูและเพื่อนทุกคนซึ้งใจมากที่คุณครูทุกคนช่วยกันจัดงานหนูขอบคุณคุณครูทุกคนที่ส่งหนูไปแข่งขันทางด้านวิชาการต่างๆทำให้หนูได้รับรางวัลต่างๆ ***ขอบคุณค่ะ***

สวัสดีโรงเรียนเทพดีใจจังขึ้น ป.6 แย้วถ้าจบนี้คงคิดถึงโรงเรียนนี้มากๆเลย

สวัสดีเค้าชื่อธัญวานะ คิดถึงเพื่อนรติมาจังเลย

สวัสดีค่ะ

คิดถึงครูทุกคนมากเลย

ปัจฉิมที่ผ่านมา

หนูทั้งมีความสุข

ทั้งร้องไห้

ว่างๆๆ จะมาเยี่ยมโรงเรียนนะคะ

รักครู ทุกคน

รักเพื่อนทุกคน

สวัสดีฮะ

เรา กานดา วงษ์รัตน์ ศิษย์ เทพประทานพร

ร.ร.เทพประทานพร คือ ร.ร.เเห่ง เเรก ที่ เราได้ เรียน

อยาก จะ บอก น้อง ๆ ทุก คน ว่า ฝาก ร.ร. ด้วย น๊

เพราะ ร.ร. เเห่ง นี้ คือ ร.ร. เเห่ง เเรก ของ พวก เรา

เเระ อยาก บอก ครู ทุก คน ว่า จะ ไม่ มี วัน ลืม ครู เรย

เเระ สุด ท้าย อยาก จะ บอก เพื่อน ๆ ว่า เค้า จะ ไม่ มี วัน ลืม

พวก เเก เรย

ถ้า อยาก เจอ ก้อ เเอด มา น๊ [email protected]

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน


จบมา5ปีแล้วยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลย

 

จนตอนนี้ก็จะขึ้นม.6แล้วก็ยังคิดถึงอยู่

 

^^

 

ความทรงจำที่มีต่อโรงเรียนนี้

มันดีมาก

ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำ

ที่มีต่อเพื่อน หรือ ครู

มันทำให้เรามีความสุข

จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้ว

ไม่รู้ว่าจะได้เจอเพื่อน

ให้มันพร้อมหน้าพร้อมตา

เหมือนเมื่อก่อนอีกเมื่อไหร่

แต่ยังไง

ความทรงจำที่มีต่อโรงเรียนนี้

มันจะเป็นความทรงจำที่ดีตลอดไป

คิดถึงครู กับ เพื่อนๆๆ จังเลยค่ะ

โรงเรียนนี้คือโรงเรียนแรกที่หนูได้เรียนหนังสือครั้งแรกทำให้หนูได้มีวิชาความรู้มากมาย

หนูขอขอบคุณคุณครูที่คอยอบรมสั่งสอนให้ศิษย์ได้มีวันนี้ขอบคุณค่ะ

โรงเรียนนี้เป็นความทรงจำที่ดีมาเสมอ ทั้งครูใหญ่ และครูทุกท่านที่ได้ให้วิชาความรู้มาจนจบจากไป

ขอขอบคุณ คุรครูทุกท่านมากๆนะค่ะ ;))

ดีค๊

ตอนนิ๊ หนู ยุ๊ ม.1แร๊ว

คือว่าเป๊นศิษย์เก่าน๊

ตอนป.6ยุ๊ห้องครู ประไพ ค๊

ครุน่ารั๊กมาก ค๊

จะ กลับ ไป เยี่ยม คุนครูทุกคล เร๊ย น๊ค๊

ดีใจมากเลยขึ้น ป.6 แล้วค่ะจบ

ได้อยู่ห้อง ป6/1 ค่ะ

ตอน นี้ นู๋ อยู่ ห้องครู ไพ เนียมแตง ป6/1 6^^

โครต มันเลย ^^~

-*-ได้ดู Ms. been เช้า กลาง วัน ^^

ข้าว หลุดจากปากทุกทีเรย หุหุ^^~

บาย ร๊ากกกกกกกกก ทุก คน ^~^

หวัดดีคร้า หนูฟ้ามาเม้นห้ายแล้วนะคร้า รักครูจินตณามากคะและคิดถึงครูทุกท่านมาก

คิดถึงครูทุกคนนะค่ะ หนูจะกลับไปหาครูบ่อยๆนะค่ะรักพวกครูเสมอค่ะ

คิดถึงเพื่อนทุกคน รักเสมอจะ

สวัสดีค่าาดิฉันชื่อ ด.ญ.บัวชมพู บัวพืชน์ เปงศิษเก่าของคุณครู

รัตน์ ต่อมประยูร หรือครูตุ๊กน่ะค่ะ

โรงเรียนนี้ดีมากเลยค่ะ

ได้อยู่ ป6/1 ดีใจมากเลยมีเพื่อนใหม่มาด้วย

หวังว่าจะได้เจดกันอีกนะค่ะ

หน้าตาอันสะสวยน่ารักแบวๆ คร้าบบบบบบบบบบบบบ

หวัดดีเพื่อนๆทุกคน

ได้อยูห้อง ป6/2 คร้าบบบบ

ศิษย์เก่า รุ่นจำไม่ได้ครับ นานมาก...แล้วครับน่าจะ 20 กว่าปีมาแล้วคับ

อยู่ตั้งแต่ดยังเป็น ด.น. อยู่คับ ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้ว...

คิดถึงคุณครูทุกๆ ท่านครับ....ครูบังเอิญ ครูจินตนา ครูประไพ ครูวรินทร์ ครูวราภรณ์

เพื่อนๆ ที่เคยเรียนด้วยกันมา ตอนนี้ไม่เคยเจอใครเลยครับ คิดถึงทุกคนเหมือนกันครับ

ถ้ามีโอกาสจะเข้าไปเยี่ยมคุณครูทุกๆ ท่านครับ

ผ่านเข้ามาอ่านโดยบังเอิญ

แล้วอยากขอขอบคุณจากหัวใจเลยคะ

ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีคนรักโรงเรียนเราขนาดนี้

คลุกคลีมาแต่เด็ก ถึงแม้จะไม่ได้เรียนด้วย

แต่ก็รู้ทุกซอกมุมเป็นอย่างดี

ขอบคุณมากนะคะทุกคน น้องนักเรียน คุณพ่อคุณแม่ แล้วก็ศิษย์เก่าที่จบไป

ถ้าคุณย่าสุคนธ์และคุณปู่รู้คงดีใจมากๆแน่เลยค่ะ ท่านคงหลับสบาย^^

มีอะไรอยากให้โรงเรียนปรับปรุงบ้างก็ขอรบกวนฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ

แล้วจะเข้ามาอ่านบ่อยๆคะ

ต่อไปจะพยายามพัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่มากขึ้นนะคะ

ขอบคุณ คุณธเนศด้วยนะคะที่กรุณาเอาเรื่องลงให้

ตอนนี้หนูเรียนอยู่ห้องครูประไพ เนียมแตงค่ะ ครูประไพเป็นครูที่ใจดีมาก และสอนให้เด็กเข้าใจง่ายๆด้วยค่ะ

จาก...เด็ก ท.พ. รุ่น 73

ขอขอบคุนสุดารัตน์นะที่คิดถึงเพื่อนคลเน๊!~

สวัสดีเด็กเทพทุกคนรวมทั้งคุณครูทุกท่านด้วยค่ะ วันนี้อยากบอกว่าคิดถึงเพื่อนทุกคนโดยเฉพาะ เพื่อน เเนนอะ

สวัสดีครับ ผม ธนกฤต ภูมิจันทึก นะครับตอนนื้ผมอยู่ห้อง ป.6/2 ครับก่อนหน้านี้ผมอยู่ห้อง ป.5/1 ครับ ครูจินตนา ทองแก้ว ใจดีทีสุดไปเลยครับ ครูวรินทร์ ก็ไม่น้อยหน้านะครับ ถึงจะเป็นครูเก่าของผมแต่ผมก็รักคุณครูทุกคนนะครับ บ้าย บ่าย

วัตดีสบายดีเปล่า ฉันสบายดีนะ ตอนนี้ฉันอายุ13ปี เออลืมบอกไปฉันชื่อแสตมป์นะอยู่ป6/2ห้องครูจิตรสุดสวยบอกก่อนใครได้มาอยู่ห้องจิตรถือว่าโชคดีมากมากเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ

คือว่าฉันเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนนี้จบมา 6 ปี

แล้วไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนเลยคิดถึงคุณครู

ที่นั้นทุกคนเลย คุณครูที่นั้นใจดีมาก แถมยัง

น่ารักอีก ถ้ามีโอกาสลูกศิษย์คนนี้อยากกลับ

ไปกราบอาจารย์ที่นั้นทุกคนน่ะค่ะโดยเฉพาะ

ครูจินตนา ลูกศิษศ์คนนี้อยากบอกครูว่ายังรัก

และเคารพครูที่โรงเรียนนี้ทุกคนน่ะค่ะสุดท้าย

นี้ขอให้อาจาย์ที่สอนที่นี้อยู่คู่นักเรียนไปอีกนาน ๆ

น่ะค่ะสวัสดีคร้า

Hi หวัดดีเพื่อนทุกคนเป็นไงกันบ้างจ๊

วันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนที่เรารักมากที่สุดเราก็ขอให้มีความสุขมากมากนะ

ดีใจมากทที่ได้อยู่ห้อง5/2

ผมจบมา 20 ปีแล้ว ผมเรียนตั้งแต่ครู ระย้า เป็นครูประจำชั้นผม

♥♥P 6  แล้ว ♥♥

♥♥ถ้าไป   M 1♥♥

♥♥จะคิดถึง♥♥

♥♥ทุกคนนะ♥♥  

สวัสดีค่ะ ตอนนี้ หนูอยู่ ป.6 ค่ะ อยู่ห้อง 2 ห้องครูจินค่ะ

 

คุณครูที่นี่สอนดีมากค่ะ เพื่อนๆทุกคนไม่เครียดค่ะ

 

เพราะคุณครูที่นี่สอนดี ร่าเริง และก็น่ารักทุกคนค่ะ

 

คุณครูใหญ่ก็สอนดีมากค่ะ เจอเด็กๆก็ทักทายและเล่นด้วย

 

คุณครูทุกคนก็แนะนำแต่สิ่งที่ดีๆ

 

และหนูขอแนะนำคุณครูคนหนึ่งค่ะ

 

ชื่อ คุณครู จินตนา   ทองแก้ว

 

ครูจินใช้ใจสอนในสิ่งที่ดีดี

 

แต่คุณครูทุกคนก็ต้องสอนให้เด็กเป็นคนดีทั้งนั้นค่ะ

 

แต่ถ้าจะให้ดีแล้วต้องใช้คำพูดที่ให้นักเรียนนับถือเข้าใจง่าย

 

รู้เหตุผลอย่างชัดเจน เหมือนที่คุณครูจินท่านสอนแหละค่ะ

 

ตอนที่หนูมาเรียนชั้น ป.6 วันแรกเข้าห้องมา

 

คุณครูจินท่านก็สอนทุกอย่างค่ะ ไม่ว่าจะเรื่องผู้หญิงผู้ชายค่ะ

 

อ่อลืมบอกไปหนูอยู่ ร.ร. นี้มาก็ตั้งแต่ อ.2 แล้วค่ะ

 

พอมาคิดดูอีกทีตอนนี้หนูอยู่ ป .6 แล้ว

 

อีกไม่นานหนูก็ต้องไปจาก ร.ร. นี้แล้ว TT^TT

 

แต่หนูจะนึกถึงตลอดนะคะ ว่าใครที่ทำให้หนูมาอยู่จุดนี้ได้

 

หนูจะไม่ลืม ร.ร.เทพประทานพร เลยค่ะ 

................ยังห่วงใยครูทุกคนค่ะ

โดยอย่างยิ่ง คุณครูจินตนา.........คุณครูประไพ บุญฉ่ำค่ะ..

  1.   รักครู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ผมเรียนจบจากที่นี่ด้วยความภาคภูมิใจ

ในวันที่ผมจะจบตอนนั้นบ้านมีปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมแต่ทางโรงเรียนอนุโลมให้จบและยกค่าเทอมให้

อยากบอกท่านอาจารย์บังเอิญ และครูประไพ เนียมแตงครับว่าตอนนี้ผมจบปริญญาเอกแล้วครับ

น่าชื่นใจกับโรงเรียนนะ

นู๋ ชื่อ มิ้น เรียน เทพประทานพรค่ะ ตอน เนี้ย อยุ่ ป.4 แต่ นู๋ ย้าย โรง เรียน

   เเล้ว  นร๊

 


กราาผมยู่วป6/1เรียนกับครูประไพ เนียมแตงม๋ายเครียดสบายสบาย

ม่ายอยากจากคุณครุปายเลยไม่กี่เดือนก็จะย้ายโรงเรียนแล้ว *-*

กาก ไอ ร๊ากกกกกทุกคน 55

ขอบคุณ ครูทุกคนค่ะ

ใกล้วันนเกิดแล้วรักครูทุกคนมาก

อยากกลับไปเรียนกับคุณครูทุกคน

อยากเรียนพละกับครูเล็ก

สิท เก่า คร๊

เช่อ ...........

คิส ถึง ครู ทุก คล

คิส ถึงง ป้า สัม พัน

ยังคงคิดถึงคุณครูที่ใจดีทุกท่านค่ะ โดยอย่างยิ่งศิษย์คนนี้จะตั้งใจเรียนตลอดไปค่ะ

 

คิดถึงร.ร.มาก

คิดถึงครูใหญ่มากและครูทุกทุกท่าน และยังคิคถึงเพื่อน ปี2551

ผมอยู่ป6/1อยู่กับครูประไพเป็นคนใจดีมาก€คิดถึงนะ€[ตัวอักขระ]TwTใครชอบผมมั้ง

อยากกลับไปเรียนกับครุทุกคนจังเลยค่ะ

โดยเฉพาะ เรียนสังคมกับครูใหญ

เรียนอังกฤษกับครูจิน...และ...คุณครูทุกคนเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ ๆ ;'DD

ขอให้ครูมีความสุขนะคะ และก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะค่ะ ๆ <'3

............pimpim....pimpim...............

..... pimpimpimp..pimpimpim...........

....pimpimpimpip.mpimpimpim.........

..pimpimpimpimpimpimpimpimpim.....

...pimpimpimpimpimpimpimpimpi.....

....pimpimpimpimpimpimpimpim.......

.....pimpimpimpimpimpimpimpi..........

......pimpimpimpimpimpimpim.............

.......pimpimpimpimpimpim..........

.........pimpimpimpimpimp............

............pimpimpimpimpi...........

...............pimpimpimpi.................

.................pimpimpi.........................

...................pimpi.................

กราบเรียน คุณครูทุกท่าน และสวัสดีเพื่อนๆ ทุกคน

คิดถึงโรงเรียนนี้เสมอค่ะ ดรุณานุบาล (ด.น.) ในความทรงจำทราบว่าโรงเรียนเปลี่ยนชื่อแล้วอยากทราบที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง ตอนเป็นเด็กก็ทำกิจกรรมให้โรงเรียนโดยเป็นนักดนตรีวงอังกะลุง ของโรงเรียน คิดถึงคุณครูทุกท่าน ได้แก่ คุณครูปฐมฤกษ์ (ผู้สอนวิชาดนตรี) วงของเราคุณครูเคยพาไปออกโทรทัศน์ด้วย ทุกวันนี้ยังมีรูปอยู่เลยถ้านับวันนี้ก็น่าจะ 30 ปีแล้วนะ

คุณครูระย้า (ผู้มีความจริงใจเข้าตำราปากร้ายแต่ใจดี) คุณครูสุเทพ นิล..(นามสกุลจำไม่ได้แล้ว)

คุณครูพรชัย คุณครูศิริวรรณ คุณมัณฑณา (ซึ่งเป็นพี่น้องกันใช่หรือเปล่านะ) รักทุกท่านค่ะ ต้องขอโทษที่อาจกล่าวไม่หมด จะเป็นไปได้มั้ยค่ะ จะทราบได้อย่างไรว่าแต่ละท่านอยู่ที่ไหนทำอะไร (อยากไปกราบทุกท่านคะ)

สำหรับเพื่อน ๆ ร่วมวงอังกะลุง เท่าที่จำได้และจำได้ดีคือ อารีวรรณ - สมพร(2 คนนี้สวยน่ารักเก่งสุด ๆ ลายมือสวยมากเรียนก็เก่ง) ชนิดา บดินทร์ สุรพล กิตติ ชาติชาย (คนนี้บ้านใกล้กัน) ลีนา อนงค์ ณรงค์ ชาคริต สาหมาย (คนนี้รำเก่งมากออกงานโรงเรียนทุกงานคิดถึงทุกคนเลยหากมีโอกาสอยากเจอเช่นกัน ทุกคนล้วนเป็นศิษย์ที่นี่ เพราะที่นี่ปลูกฝังให้เรามั่นใจ โรงเรียนเล็กๆ ที่อบอุ่น คิดถึงคุณครูใหญ่ ท่านผู้จัดการ หนูรักคุณครูค่ะ

อยากทราบข่าวทุกคน อยากไปเยี่ยมโรงเรียน หากใครได้ยินเสียงนี้ ติดต่อกลับบ้างนะเผื่อจะได้มีโอกาสเจอกัน

กาญจนา กระจายศรี [email protected]

ขอให้ครูมีความสุข

 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

คิดถึงอาจารย์ จินตนา  ทองเเก้ว ม.6/2

คิดถึงครูเล็กเสมอนะคะ

                                 ร๊ากอาจารย์ทุกท่านค่ะ

                                                                                              น้องสุ

 

                                                                                     ลูกศิษย์เก่า ป.6/2

ตอนที่ผมจากกับเพื่อนผมรู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเพื่อน ผมรักเพื่อนมากอยากจะเจอกันอีกแต่ผมคงไม่มีโอกาสแน่ๆ  ผมคิดถึงเพื่อน และผมก็มีแฟนแล้ว ใครจะจีบผมผมไม่ห้าม แต่มีคนจีบผมมา 4 คน €friend€boon รักเพื่อนเสมอนะ เพื่อนๆของผมแอดเมล นี่ไว้นะ€ใน M [email protected]

รักโรงเรียนเทพประทานพร:)

ขอบคุณเพื่อนๆ คุณครู อาจารย์ ที่ทำให้มีวันนี้:)

ขอโทษ ถ้าทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเสียหาย^^''

สถานที่แห่งความทรงจำนี้จะอยู่กับฉันตลอดไป:")

โรงเรียนที่สอนให้รู้ในเรื่องเรียน

   เรื่องเพื่อน

   เรื่องต่างๆ

แม้แต่... เรื่องรัก:)

ขอบคุณที่ทำให้มีวันนี้:)  

รักการ์ตูน5/1

ผมเองก็คิดถึง โรงเรียนดรุณานุบาล คิดถึง กัญญารัตน์ แฟนฉันเมื่อครั้งเราอยู่อนุบาล 2 เรายังวิ่งเล่นด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน เข้าห้องน้ำก็ยังเข้าด้วยกัน ตอนนี้แม้แต่โรงเรียนก็เปลี่ยนชื่อ ถนนหนทางก็เปลี่ยนไปมาก ครั้งนั้นเรายัง 5 ขวบ พ.ศ.2533ได้ละมั้ง คิดถึงครูศิริวรรณ อ้วนๆ ผมหยิกๆ คิดถึงครูบุญนาค คิดถึงครูและเพื่อนทุกคนที่จำชื่อไม่ได้ คิดถึงอาหารกลางวันถาดละ1บาท ที่รถชาติไม่ได้เรื่อง ฮาๆๆ คิดถึงทุกคนมาก โดยฉะเพราะ กัญญารันต์ จำได้แค่นี้จริงๆ เพราะตอนนั้นแค่5ขวบ พ่อกับแม่ก็มาเลิกกัน ทำให้ต้องย้ายมาอยู่เชียงใหม่ โดยที่ยังไม่ทันจบอนุบาล2เลย ถ้าเพื่อนคนไหนจำเราได้ ถ้ากัญญารัตน์จำเราได้ ไม่ว่าเธอจะไปเป็นยังไง สูง ต่ำ ดำ ขาว อ้วน ผอม สวย ขี้เหร่ จะมีแฟนมาแล้วกี่คน หรือไม่เคยมีแฟนใหม่เลย อยากพบเธออีกครั้ง เพราะจากกันเมื่อ 22-23 ปีก่อนนั้น ไม่ได้มีโอกาศบอกลากันเลย หวังว่าเธอและพี่สาวคงสบายดี ติดต่อมานะ 084-674-1448 [email protected] [email protected]นได้นะ แม่ฉันจะไปรับฉันที่ ร.ร.ทุกวัน เราจะเดินออกจากประตูร.ร.แล้วเลี้ยวซ้าย เดินผ่านตลาดเล็กๆ และพิพิธพันธ์ ออกมาเจอเทศบาลเมืองนนท์ แม่ฉันเป็นข้าราชการอยู่ที่เทศบาลเมืองนนท์ เธอเองก็จะมารอรถรับส่งพร้อมกับพี่สาวเธอที่หน้าเทศบาลพอดี รถที่เธอนั้งเป็นรถกระบะสีดำ (ถ้าจำไม่ผิด สีดำ) มีหลังคาเบาะนั้งหลัง 2 ฝั่ง จำให้ได้นะ ฉันชื่อชำนาญพงษ์ ถูกจิตต์ ทุกวันนี้เปลี่ยนเป็น สุทธิโรจน์ วิวัตร์กิตติกุล อยากเจออีกสักครั้ง เพื่อนที่แสนดี.

กราบสวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะ

คิดถึง ด.น. เสมอและตลอดไป ได้พบเจอคุณครูหลายท่านอยู่บ่อยครั้ง แต่ไม่กล้าเข้าไปสวัสดีเพราะเขินนะคะ แต่ในใจยังรักเคารพไม่เสื่อมคลาย ศิษย์เก่าครูจิน และครูตองเรียงค่ะ

คุณครูค่ะเปิดเทอมวันไหนค่ะ เลื่อนเปิดป่าวค่ะคุณครู หรือว่าเปิดวันที่ 1 เหมือนเดิมค่ะ หรือวันที่ 15 หรอค่ะ

ผมเรียนห้อง ป 6 ค ตอนปี 2529 ห้องครูประไพ

ตอนนั้นแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม์แต่ทางโรงเรียนอนุโลมให้เรียนจบ

ตอนนี้ผมจบปริญญาเอกแล้วครับ

ขอบคุณโรงเรียนนี้มากครับ

ที่โรงเรียนน้ำท่วมหรือเปล่า ผอ.บังเอิญและคุณครูสบายดีไหม ยินดีกับความสำเร็จของลูกศิษย์นะ รำลึกถึงเสมอ

หวัดดีค่ะหนูเป็นศิษย์เก่า ปี 2250 ค่ะ คิดถ฿งเพื่อนมากเลย

หวัดดีค่ะหนูเป็นศิษย์เก่า ปี 2250 ค่ะ คิดถ฿งเพื่อนมากเลย

ผมชอบเพื่อนไนห้องป.6/2แต่บอกเค้าไม่ได้กลัวเราต้องเสียไจอีก

  1. ผมเพิ่ง ได้เข้ามา ขอความ ต่างๆ จากเพื่อนๆ หลายๆคน ซึ่ง ผมก็จำ บ้างไม้ได้บ้าง ผมก็ ศิษเก่า ที่นี้ ครับ ตั้งแต่อนุบาล จน ป6 ครู ทุกท่าน น่ารัก มากครับ ถึง บางครั้ง ท่านจะดุ ก็ ดุด้วยความที่รักและเป็นห่วงเรา ผมคิดถึง คุณครู ทุกๆท่านนะครับ และยังคิด ถึงเพื่อนๆทุกคน สมัย ประถม เป็นไปได้อยากกับมาเจอกันอีกครั้ง ยังก็ แอดไลนมาละกัน ครับถ้า ยังจำกันได้ Oboyzaza2533O หรือ Facebook Happy Family yanee ชื่อผมเผื่อจะนึกออก นายภาณุวัฒน์ สาเลิศ บอย หวังไว้ สักวันเราจะได้กับมาเจอกันอีก นะ เพื่อนๆ
รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น