ขอขอบคุณ ดร.รุจโรจน์ (อ.หนึ่ง) ที่เอื้อเฟื้อการจัดทำคู่มือการใช้ GotoKnow ในแบบภาพเคลื่อนไหว (flash) ในส่วนของ การนำรูปขึ้นและใส่รูปในบันทึก 

ในการเปิดภาพเคลื่อนไหวนี้ ท่านจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Adobe flash player ไว้ที่เครื่องของท่านเรียบร้อยแล้ว

และอย่าลืมเปิดลำโพงที่เครื่องของท่านด้วยนะค่ะ ฟังเสียงบรรยายของอ.หนึ่งประกอบการศึกษาการใช้ค่ะ