งานมหกรรมการศึกษาและอาชีพจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2549พวกเราชาวพุทธาภูมิใจในโรงเรียนของเราที่ได้รับรางวัลหลายๆรายการในงานครั้งนี้ และจะรักษาความภูมิใจนี้ให้มีมากๆขึ้นไปอีก