เรียนทีมเบาหวานที่รัก
อวัลลา ให้คำแนะนำมาแล้วค่ะใน Blog ทีมเบาหวานรพเชียงราย เชิญเปิดชมค่ะ
ข่าวดีเป็นอย่างยิ่ง ได้ทาบทาม อ พัชรีเป็นสมาชิก ท่านตอบรับเป็นสมาชิกทีม WCS เบาหวานของเรา จะขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมกับเราทุกครั้งด้วยนะคะ ขอทีมเลขาออกหนังสื่อเพิ่มด้วยค่ะ
เราอยากเชิญให้ผู้ที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยทำให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้นและมีการขยายเรื่องราวของความสำเร็จ ไม่ว่าเชิงปริมาณ คุณภาพ และพื้นที่ พวกเราอยากเชิญใครเชิญเลยนะคะแจ้งได้เลย
อยากได้e mail address สมาชิกในทีมทุกคนในการประชุมครั้งหน้าค่ะ ถ้าใครจะกรุณาแจ้งมาเลยก็จะขอบคุณเป็นอันมากค่ะ จะได้ส่งข่าวต่างๆ โดยไม่ต้องรอประชุม
บัญญัติ 10 ประการของรพ เทพธารินทร์ น่าสนใจมากค่ะ Webblogของทั้ง 2 รพพิษณุโลกและ ธาตุพนม ก็ต้องบอกทีมว่าไม่เข้าชม ไม่ได้แล้ว
ยิ่งธาตุพนมมี ภ เอนก ที่เราบ่นคิดถึงกันอยู่ใน blogด้วย
รวิวรรณ