ชีวิตคือลมหายใจใคร ๆ รู้

ชีวิตคือการต่อสู้ควรศึกษา

ชีวิตคือกิจการงานตระการตา

ชีวิตคือกาลเวลาที่คุ้มครอง


ฝากไว้จากใจเพื่อทำให้ลมหายใจทุก ๆ ชีวิตมีความสุขครับ